№1208 Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік

              

trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ


Вісімнадцята сесія                                 VІІ скликання                                      

від 12.09.2018 № 1208

Про внесення змін до
обласного бюджету на 2018 рік     

Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 72, 78  Бюджетного кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 29.08.2018 № 5141/51/2-18, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на проведення витрат 305,664 тис.грн вільних залишків бюджетних коштів загального фонду обласного бюджету.

2. Спрямувати на проведення витрат 337,80095 тис.грн залишків бюджетних коштів спеціального фонду обласного бюджету.

3. Внести зміни у рішення обласної ради від 21.12.2017 № 886  „Про обласний бюджет на 2018 рік”, зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями обласної ради від 07.03.2018 № 958 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, від 31.05.2018 № 1027  „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, від 26.07.2018 № 1139  „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, а саме:

3.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 9 046 209,23003 тис.грн, 8 192 429,798 тис.грн, 853 779,43203 тис.грн, 51 670,90703 тис.грн. замінити відповідно цифрами 9 126 280,41403 тис.грн, 8 233 616,598 тис.грн,
892 663,81603 тис.грн, 53 830,09103 тис.грн.

3.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри 9 391 490,51980 тис.грн, 8 085 607,56942 тис.грн, 1 305 882,95038 тис.грн замінити відповідно цифрами 9 472 205,16875 тис.грн, 8 124 373,96542 тис.грн, 1 347 831,20333 тис.грн.

3.3. Підпункт 1.5 пункту 1 викласти у такій редакції: „1.5. Установити в цілому профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 105 496,13258  тис.грн (додаток 2), з них:
- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 276 581,32335 тис.грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 171 085,19077 тис.грн, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету, у т.ч. за рахунок залишку коштів обласного бюджету – 101 947,092 тис.грн, залишку коштів медичної субвенції – 8 095,71977 тис.грн, залишку коштів освітньої субвенції  – 61 037,900 тис.грн, залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4,479 тис.грн”.

3.4. Підпункт 1.6 пункту 1 викласти у такій редакції: „1.6. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 455 434,52130 тис.грн  (додаток 2), джерелами покриття якого визначити:
- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 276 581,32335 тис.грн;
- використання залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету, які виникли станом на 01.01.18, у сумі 178 853,19795 тис.грн, у т.ч. від надходжень гранту з Європейського Союзу - 7,780 тис.грн, від надходжень  для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу   VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, – 116 782,426 тис.грн, від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку – 11 150,400 тис.грн, від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 35,000 тис.грн, від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, – 50 000,000 тис.грн, від надходжень до бюджету розвитку – 240,2 тис.грн, від повернення кредитів молодіжного житлового будівництва  - 243,520 тис.грн, від повернення процентів за користування довгостроковими кредитами – 56,071 тис.грн, від надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 337,80095 тис.грн”.

3.5. У пункті 3 цифри 8 085607,56942 тис.грн, 1 305 882,95038 тис.грн замінити відповідно цифрами  8 124 373,96542 тис.грн, 1 347 831,20333 тис.грн.

3.6. У пункті 7 цифри 35 933,666 тис.грн замінити відповідно цифрами 33 821, 437 тис.грн.

3.7. У пункті 9 цифри 1041 610,994 тис.грн замінити відповідно цифрами 1 085 601,44695  тис.грн.

 3.8. Рішення обласної ради від 21.12.2017 № 886 «Про обласний бюджет на 2018 рік» доповнити пунктом 21 такого змісту: „21. Установити, що рішеннями відповідних місцевих адміністрацій, виконавчих органів рад можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об’єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, визначеного у рішеннях обласної ради”.

 3.9. Пункт 21 рішення обласної ради від 21.12.2017 № 886 «Про обласний бюджет на 2018 рік» вважати, відповідно, пунктом 22.

4. Додатки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2, 3, 5, 5.1, 5.2, 6, 7 викласти у новій редакції.

 

 

Голова обласної ради                                                                        В.В. Ширма

Додаток до рішення

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2