№1244 Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік

              


trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Дев’ятнадцята сесія            VІІ скликання                                                          

від 25.10.2018 № 1244

Про внесення змін до
обласного бюджету на 2018 рік
    

Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, статтями 72, 78  Бюджетного кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 27.09.2018 № 5703/51/2-18,
враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на проведення витрат 526,9 тис.грн вільних залишків бюджетних коштів загального фонду обласного бюджету.

2. Спрямувати на проведення витрат 18 271,5 тис.грн залишків бюджетних коштів спеціального фонду обласного бюджету.

3. Внести зміни у рішення обласної ради від 21.12.2017 № 886 „Про обласний бюджет на 2018 рік”, зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями обласної ради від 07.03.2018 № 958 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, від 31.05.2018 № 1027 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, від 26.07.2018 № 1139  „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, від 12.09.2018 № 1208  „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, а саме:

3.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 9 126 280,41403 тис.грн, 8 233 616,598 тис.грн, 892 663,81603 тис.грн, 53 830,09103 тис.грн замінити відповідно цифрами 9 177 716,49203 тис.грн, 8 276 989,000 тис.грн, 900 727,49203 тис.грн, 55 626,76703 тис.грн.

3.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри 9 472 205,16875 тис.грн, 8 124 425,02842 тис.грн, 1 347 780,14033 тис.грн замінити відповідно цифрами 9 542 439,64675 тис.грн, 8 100 922,67742 тис.грн, 1 441 516,96933 тис.грн.

3.3. Підпункт 1.5 пункту 1 викласти у такій редакції: „1.5. Установити в цілому профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 172 319,82258 тис.грн (додаток 2), з них:

- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 343 931,91335 тис.грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 171 612,09077 тис.грн, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету, у т.ч. за рахунок залишку коштів обласного бюджету – 101 947,092 тис.грн, залишку коштів медичної субвенції – 8 095,71977 тис.грн, залишку коштів освітньої субвенції                          – 61 564,800 тис.грн, залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4,479 тис.грн”.

3.4. Підпункт 1.6 пункту 1 викласти у такій редакції: „1.6. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 541 056,61130 тис.грн (додаток 2), джерелами покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 343 931,91335 тис.грн;

- використання залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету, які виникли станом на 01.01.18, у сумі 197 124,69795 тис.грн, у т.ч. від надходжень гранту з Європейського Союзу - 7,780 тис.грн, від надходжень для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу  VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, – 116 782,426 тис.грн, від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку – 11 335,400 тис.грн, від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 35,000 тис.грн, від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, – 68086,500 тис.грн, від надходжень до бюджету розвитку – 240,2 тис.грн, від повернення кредитів молодіжного житлового будівництва - 243,520 тис.грн, від повернення процентів за користування довгостроковими кредитами – 56,071 тис.грн, від надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 337,80095 тис.грн”.

3.5. У пункті 3 цифри 8 124 425,02842 тис.грн, 1 347 780,14033 тис.грн замінити відповідно цифрами 8 100 922,67742 тис.грн, 1 441 516,96933 тис.грн.

3.6. У пункті 7 цифри 33 821, 437  тис.грн замінити відповідно цифрами 30 457,848 тис.грн.

3.7. У пункті 9 цифри 1 085 601,44695 тис.грн замінити відповідно цифрами 1 085 266,22651 тис.грн.

4. Додатки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6,2, 3, 5, 5.1, 5.2, 6, 7 викласти у новій редакції.

 

Голова обласної ради                                                                        В.В. Ширма

Додаток до рішення

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2