Про обласний бюджет на 2016 рік

                            Проект


trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Третя  сесія                        VІІ скликання                                         

від                            №

Про обласний бюджет  
на 2016 рік

Заслухавши інформацію директора департаменту фінансів облдержадміністрації Ємченко Г.Г., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 14, 72, 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада
    
ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:

1.1. Доходи обласного бюджету у сумі 4 728 424,560 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету - 4 603 819,9 тис.грн., спеціального фонду обласного бюджету - 124 604,660 тис.грн., згідно з  додатком 1.
1.2. Видатки обласного бюджету у сумі 4 727 354,260 тис.грн.,  у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету -                              
4 599 476,6 тис.грн., видатки спеціального фонду обласного бюджету - 127 877,660 тис.грн.
1.3. Повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 510,0 тис.грн.,
у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету - 510,0 тис. грн., згідно з додатком 4.
1.4. Надання кредитів з обласного бюджету у сумі 1 580,3 тис. грн.,
у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету -
1 079,3 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду обласного
бюджету - 501,0 тис. грн., згідно з додатком 4.
1.5. Профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі  3 264,0 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів
із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.
1.6. Дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі  3 264,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.
 2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2016 рік в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду - 4 599 476,6 тис.грн.
та спеціальному фонду - 127 877,660 тис.грн., згідно з додатком 3.
3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у сумі  10 000,0 тис.грн.
 4.  Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5, в тому числі інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 5.1.
5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6.
6. Затвердити на 2016 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі 3 660,0 тис.грн.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою, а саме:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовка кадрів вищими навчальними закладами І – ІІ рівнів акредитації;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.
          8. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 30 494,709 тис.грн., згідно з додатком 7.
          9.   Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
         10.  Розпорядникам бюджетних коштів обласного бюджету забезпечити
в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
          11.   Установити, що джерелами формування загального фонду обласного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України.
          12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного  бюджету на 2016 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
         13.  Надати право обласній державній адміністрації здійснювати протягом 2016 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами районів, міст обласного значення та обласним бюджетом з наступним затвердженням обласною радою.  
Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій
з державного бюджету між бюджетами районів, міст обласного значення
та обласним бюджетом здійснюється за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.
          14. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються обласною державною адміністрацією або обласною радою.
          15.  Додатки  1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова обласної ради                                                              А.В. Лабунська

Додаток до проекту рішення

 

 

 


Розробник проекту рішення:
Департамент фінансів Житомирської
обласної державної адміністрації.
Відповідальна особа: Головко Н.О.
заступник начальника  бюджетного управління –
начальник відділу зведеного бюджету та
міжбюджетних відносин,
тел.: 47-46-57.
Дата розміщення на офіційному
веб-сайті обласної ради: 11 січня 2016 року.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2