№ 632 Про внесення змін у комплексну Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки

 

trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Одинадцята сесія                                                                                VII скликання

від 25.05.27 № 632

Про внесення змін у комплексну
Програму забезпечення пожежної
та техногенної безпеки,
захисту населення і територій
Житомирської області
від надзвичайних ситуацій
на 2016-2020 роки

Відповідно до статей 43, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою правового врегулювання підстав для надання органами влади і органами місцевого самоврядування фінансової та матеріально-технічної допомоги підрозділам управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області при реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, враховуючи подання обласної державної адміністрації   від 24.04.17 № 1784/51/2-17, рекомендації постійних комісій обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності від 15.05.17, з питань бюджету і комунальної власності від  22.05.17  , обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до комплексної Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24.12.15  № 25, а саме:

1.1. Пункт 2 рішення викласти у редакції: «Головними розпорядниками коштів, які виділятимуться з обласного бюджету для виконання заходів Програми, визнати обласну раду, департамент фінансів, управління цивільного захисту населення облдержадміністрації. Головним виконавцем заходів Програми визнати управління ДСНС України у Житомирській області».

1.2. Пункт 7 «Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» підрозділу II «Пожежна безпека» розділу VIII «Завдання і заходи виконання комплексної Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки», викласти у редакції:

Найме

ну

вання

завда

ння

Най

ме

нування

показ

ника

Значення показ

ників

по роках

Найменування

заходу

Головні

розпоряд

ники бюджетних коштів

та

виконавці

Джерела фінансу

вання (держав

ний, обласний, районний, міський інші)

Прогно

зований обсяг фінансо

вих ресурсів (тис. грн.)

У

тому

числі

за роками (тис. грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8
2017-2020 2017-2020

7. Розвиток матері

ально-технічної бази оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів області (придбання пожежної, спеціальної, аварійно-рятувальної техніки, пожежно-рятувального обладнання, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту органів дихання, майна радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, речового майна, засобів зв’язку, комп’ютерної техніки, запчастин, обладнання, матеріалів для проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень підрозділів управління ДСНС України у Житомирській області тощо)

Обласна рада, департа

мент

фінансів облдерж

адмі

ністрації, міськ

викон

коми, сільські та селищні ради, об’єднані територі

альні громади, управлін

ня ДСНС України у Житомир

ській

області

Держав

ний, обласний, місцеві бюджети,

інші, не заборонені законодавством джерела

Виходячи

з

фінансо

вих можливостей

Виходя

чи

з

фінан

сових можли

востей

2. Рекомендувати районним та міським радам, при потребі, внести відповідні зміни до районних, міських програм.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності.

 

 

Голова обласної ради                                                                             В.В. Ширма

 

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2