Статті

№1239 Про внесення змін у рішення обласної ради від 21.07.2016 № 285, зі змінами

 

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Дев’ятнадцята сесія                                                                             VІІ скликання

від 25.10.2018                № 1239                                                            

Про внесення змін у рішення
обласної ради від 21.07.2016 № 285,
зі змінами

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ», Положення про регіональний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ в Житомирській області, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015 № 1405 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 19.05.2017 № 407), з метою забезпечення участі у реалізації державної політики у сфері надання послуг, а також належного здійснення комплексу заходів з організації та забезпечення діяльності територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України, підвищення якості послуг, що ними надаються, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 09.10.2018 № 6000/51/2-18, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування,   законності,    правопорядку та антикорупційної діяльності від 22.10.2018, з питань бюджету і  комунальної  власності від 22.10.2018, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 21.07.2016 № 285 «Про Комплексну програму забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у Житомирській області на 2016 – 2020 роки», зі змінами, а саме:

1.1. Пункти 6 «Учасники Програми», 9 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації», 9.1 «У тому числі бюджетних коштів» розділу 1 «Загальна характеристика Програми» додатка до рішення викласти у такій редакції:

6. Учасники Програми Головне управління НП в Житомирській області, Управління патрульної поліції у Житомирській області Департаменту патрульної поліції, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України», управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки НП України, Регіональний сервісний центр МВС в Житомирській області, департаменти та відділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, територіальні органи центральних органів виконавчої влади
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 114 049 700 грн
9.1 У тому числі бюджетних коштів 114 049 700 грн

1.2. Таблицю «Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми» розділу 4 «Шляхи і засоби розв’язання проблеми» додатка до рішення викласти у такій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

І етап виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми,

тис. грн

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 19 951,9 23 566,0 27 396,4 21 626,0 21 509,4 114 049,7
Обласний бюджет У межах фінансових можливостей
Районні, міські (міста обласного значення) бюджети У межах фінансових можливостей

1.3. Підпункти 9.12.-9.12.3 пункту 9 «Заходи, спрямовані на забезпечення умов ефективності роботи підрозділів» таблиці «Напрямки діяльності та заходи Програми» розділу 4 «Шляхи і засоби розв’язання проблеми» додатка до рішення викласти у такій редакції:

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість),

тис. грн,

у тому числі:

І етап:
2017 р.
2018 р.
2019 р.
2020 р.
9 Заходи, спрямовані на забезпечення умов ефективності роботи підрозділів
9.12 Проведення технічного обслуговування патрульних автомобілів 2017-2018 роки Управління патрульної поліції в Житомирській області Департаменту патрульної поліції, облдержадмініст-рація, райдерж-адміністрації, виконкоми міських рад Обласний, районні та міські бюджети

Всього –

600,4

У межах фінансових можливостей

Підвищення ефективності роботи
9.12.1. придбання запасних частин та проведення періодичного технічного обслуговування патрульних автомобілів 2017-2018 роки Управління патрульної поліції в Житомирській області Департаменту патрульної поліції, облдержадмініст-рація, райдерж-адміністрації, виконкоми міських рад Обласний, районні та міські бюджети У межах фінансових можливостей Підвищення ефективності роботи
9.12.2. Придбання обладнання для технічного обслуговування службових транспортних засобів (підйомник двостійковий) 2018 рік Управління патрульної поліції в Житомирській області Департаменту патрульної поліції, облдержадмініст-рація, райдерж-адміністрації, виконкоми міських рад Обласний, районні та міські бюджети У межах фінансових можливостей Підвищення ефективності роботи
9.12.3. Придбання спортивного інвентарю 2018 рік Управління патрульної поліції в Житомирській області Департаменту патрульної поліції, облдержадмініст-рація, райдерж-адміністрації, виконкоми міських рад Обласний, районні та міські бюджети У межах фінансових можливостей Підвищення ефективності роботи

1.4. Пункт 9 «Заходи, спрямовані на забезпечення умов ефективності роботи підрозділів» таблиці «Напрямки діяльності та заходи Програми» розділу 4 «Шляхи і засоби розв’язання проблеми» додатка до рішення доповнити підпунктом 9.17 наступного змісту:

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансуван-ня (вартість),

тис. грн,

у тому числі:

Очікуваний результат
І етап:
2018 р.
2019 р.
2020 р.
9 Заходи, спрямовані на забезпечення умов ефективності роботи підрозділів
9.17 Придбання товарів та послуг для матеріально-технічного забезпечення

2018

рік

Регіональний сервісний центр МВС в Житомирській області, облдержадміністра-ція, Бердичівський міський виконавчий комітет Обласний та міські бюджети

Всього –

140,0

У межах фінансових можливостей

Здійснення комплексу заходів з організації та забезпечення діяльності територіальних сервісних центрів МВС, підвищення якості послуг, що ними надаються

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної  власності.

 

 

Голова обласної ради                                                                            В. В. Ширма

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2