Інформація про виконання обласного бюджету за січень – лютий 2019 року

         Інформація про виконання обласного бюджету       

За січень – лютий 2019 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 148 451,7тис.грн, що становить 97,2відсотка до затвердженого на січень - лютий планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 7 244,2 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень – лютий планового показника.

До обласного бюджету надійшло 96 106,8 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - лютий планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

 • освітню субвенцію в обсязі 33 293,2 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - лютий;
 • медичну субвенцію в обсязі 151 601,4 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - лютий;
 • субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 732,9 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - лютий;
 • субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомогинепрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку–311 270,0 тис.грн, що складає 93,4 відсотка від планового показника на січень - лютий;
 • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню – 482 192,5 тис.грн, що становить 93,1 відсотка від затвердженого плану на січень - лютий;
 • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 5 310,5 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - лютий;
 • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 6 139,0 тис.грн, що становить 88,3 відсотка від затвердженого плану на січень - лютий;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2 197,2 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - лютий;
 • субвенцію на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії –100,5 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень - лютий;
 • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 68,8 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень - лютий;
 • субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 600,0 тис.грн., що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – лютий;
 • субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 101 414,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від планового показника на січень - лютий.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 360 151,3 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  114 338,1 тис.грн, медичних закладів – 175 243,2 тис.грн, установ соціального забезпечення населення – 39 110,9 тис.грн, закладів та заходів у сфері  культури – 13 788,6 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 9 574,9 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 210 498,5 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 91 427,4 тис.грн, по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 14 979,8 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 15 214,8 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано  186,0 тис.грн  та 4 851,8 тис.грн   відповідно.

Додаток до інформації

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2