Інформація про виконання обласного бюджету за січень – листопад 2017 року

Інформація про виконання обласного бюджету  за січень – листопад 2017 року

За січень – листопад 2017 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 721 551,5 тис.грн., що становить 106,4відсотка до затвердженого на січень-листопад планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 37 874,5 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-листопад планового показника.

До обласного бюджету надійшло 179 399,8 тис.грн. додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-листопад планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

 • освітню субвенцію в обсязі 154 066,9 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від затвердженого на січень-листопад плану;
 • медичну субвенцію в обсязі 702 065,1 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від затвердженого на січень-листопад плану;
 • субвенцію на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 552,0 тис.грн.;
 • субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 4 015,0 тис.грн.;
 • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов–
  17 122,6 тис.грн.;
 • субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 1 772 952,8  тис.грн.;
 • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 27 396,2 тис.грн.;
 • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню – 2 517 878,8 тис.грн.;
 • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування – 9 018,2 тис.грн.;
 • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 6 877,8 тис.грн.;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами –  8 074,2тис.грн.;
 • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 19 346,9 тис.грн.;
 • субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 220,0 тис.грн.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 601 566,0 тис.грн., з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 465 322,4 тис.грн., медичних закладів – 751 174,3 тис.грн., установ соціального забезпечення населення – 190 374,1 тис.грн., закладів та заходів у сфері  культури – 67 703,2 тис.грн., установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 38 024,4 тис.грн.

За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ – 1 120 053,6 тис.грн., або 69,9 відсотка від загального обсягу видатків обласного бюджету. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 107 528,0 тис.грн. (6,7 відсотка), на придбання медикаментів та продуктів харчування 78 315,6 тис.грн. ( 4,9 відсотка) та  70 337,2 тис.грн. (4,4 відсотка) відповідно.

Додаток до інформації

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2