Інформація про виконання обласного бюджету за січень – грудень 2017 року

         Інформація про виконання обласного бюджету за січень – грудень 2017 року

За січень-грудень 2017 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 801 053,4 тис.грн., що становить 108,5відсотка до затвердженого на січень-грудень планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 41 317,4 тис.грн., що становить 100,0 відсотків  від визначеного на січень-грудень планового показника.

До обласного бюджету надійшло 195 708,8 тис.грн. додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-грудень планового показника.

Також, з державного бюджету надійшло 39 470,4 тис.грн. стабілізаційної дотації, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-грудень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 799 719,8 тис.грн., з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  524 966,0 тис.грн., медичних закладів – 821 118,3 тис.грн., установ соціального забезпечення населення – 217 295,7 тис.грн., закладів та заходів у сфері  культури – 76 305,2 тис.грн., установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 44 679,4 тис.грн.

За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ – 1 237 097,5 тис.грн., або 68,7 відсотка від загального обсягу видатків обласного бюджету. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 132 921,4 тис.грн.
(7,4 відсотка), на придбання медикаментів та продуктів харчування  89 026,3 тис.грн. (4,9 відсотка) та  81 585,7 тис.грн. (4,5 відсотка) відповідно.

Додаток до інформації