Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2018 по 19.01.2018 року

         Інформація про виконання обласного бюджету

        За період з 01.01.2018 по 19.01.2018 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 26 350,2 тис.грн., що становить 61,0відсоток до затвердженого на січень планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 1 954,4 тис.грн., що становить 33,3 відсотка від визначеного на січень місяць планового показника.

До обласного бюджету надійшло 37 745,4 тис.грн. додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

  • освітню субвенцію в обсязі 16 871,3 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від затвердженого на січень плану;
  • медичну субвенцію в обсязі 69 921,3 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень місяць;
  • субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 367,7 тис.грн., що становить 100,0 відстотків від затвердженого плану на поточний місяць;
  • субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 142 945,8  тис.грн., що складає 83,2 відсотка від планового показника на січень місяць ;
  • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню 9 627,7 тис.грн., що становить 2,9 відсотка від затвердженого на січень плану;
  • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 2 663,5 тис.грн., що складає 100,0 відсотків від планового показника на поточний місяць;
  • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 2 806,1 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень місяць.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 56 715,6 тис.грн., з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –   13 877,2 тис.грн., медичних закладів – 35 328,3 тис.грн., установ соціального забезпечення населення – 3 742,9 тис.грн., закладів та заходів у сфері  культури – 1 744,7 тис.грн., установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту - 772,6 тис.грн.

За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ – 50 634,6 тис.грн., або 89,3 відсотка від загального обсягу видатків обласного бюджету. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 43,3 тис.грн. (0,1 відсотка), на придбання медикаментів та продуктів харчування 1 587,6 тис.грн. (2,8 відсотка) та  2 087,6 тис.грн. (3,7 відсотка) відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2