Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 20.12.2019 року

         Інформація про виконання обласного бюджету

За період з 01.01.2019 по 20.12.2019 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 1 038 153,5 тис.грн, що становить 95,6 відсотка до затвердженого на січень - грудень  планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 42 257,5  тис.грн, що становить 97,2 відсотка  від визначеного на січень – грудень планового показника.

До обласного бюджету надійшли:

 • додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 577 415,3 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - грудень планового показника;
 • стабілізаційна дотація в обсязі 8 818,0 тис. грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - грудень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

 • освітню субвенцію в обсязі 210 389,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - грудень;
 • медичну субвенцію в обсязі 943 988,4 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - грудень;
 • субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 4 396,9 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - грудень;
 • субвенцію на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 1 998 521,3 тис.грн, що складає 88,9 відсотка від планового показника на січень - грудень;
 • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню – 961 353,7 тис.грн, що становить 91,9 відсотка від затвердженого плану на січень - грудень;
 • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 7 965,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - грудень;
 • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 38 197,8 тис.грн, що становить 89,2 відсотка від затвердженого плану на січень - грудень;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 16 706,5 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - грудень;
 • субвенцію на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських  засобів  для  інгаляційної  анестезії  – 604,5 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень - грудень;
 • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 1 676,0 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень - грудень;
 • субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 600,0 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – грудень;
 • субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 37 589,0 тис. грн, що складає 82,4 відсотка від планового показника на січень – грудень;
 • субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 53 644,5 тис.грн, що складає 79,6 відсотка до плану на січень - грудень;
 • субвенцію на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 809,5 тис. грн, що складає 100,0 відсотків до плану на січень - грудень;
 • субвенцію на придбання ангіографічного обладнання – 11 538,5 тис. грн, що складає 100,0 відсотків до плану на січень-грудень;
 • субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб – 938,5 тис. грн, що складає 100,0 відсотків до плану на січень-грудень;
 • субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, осіб з інвалідністю, одержаних під час участі у Революції Гідності – 1 239,3 тис. грн, що складає 100,0 відсотків до плану на січень - грудень;
 • субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб, які брали участь в АТО – 19 253,7 тис. грн, що складає 93,3 відсотка до плану на січень-грудень;
 • субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав – 12 155,3 тис. грн, що складає 100,0 відсотків до плану на січень - грудень;
 • субвенцію на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту – 5 787,4 тис. грн, що складає 100,0 відсотків до плану на січень – грудень;
 • субвенцію на проектні, будівельно-ремонтні роботи та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 17 899,3 тис. грн, що становить 94,2 відсотка від планового показника на січень-грудень;
 • субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 38 766,1 тис. грн, що становить 100,0 відсотків від планового показника на січень-грудень;
 • субвенцію на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві – 10 500,0 тис. грн, що становить 100,0 відсотків від планового показника на січень-грудень;
 • субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб (спеціальний фонд) – 1 214,2 тис. грн, що становить 100,0 відсотків від планового показника на січень – грудень;
 • субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (спеціальний фонд) – 775 430,6 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від планового показника на січень - грудень.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 2 316 040,2 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 736 409,8 тис.грн, медичних закладів – 1 024 330,7 тис.грн, установ соціального  забезпечення  населення – 289 626,0 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 91 630,9 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 74 287,1 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 1 146 246,6 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 589 903,9 тис.грн, по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 213 411,7 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 80 949,7 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 3 471,2 тис.грн  та 52 289,8 тис.грн   відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2