Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2020 по 23.01.2020 року

         Інформація про виконання обласного бюджету

   За період з 01.01.2020 по 23.01.2020 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 46 484,6 тис.грн, що становить 66,9 відсотка до затвердженого на січень місяць  планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 3 762,6  тис.грн, що становить 66,7 відсотка  від визначеного на січень місяць планового показника.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі  25 138,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень місяць планового показника

Крім цього, з державного бюджету одержано:

  • освітню субвенцію в обсязі 16 522,2 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень;
  • медичну субвенцію в обсязі 80 402,2 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень;
  • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 389,8 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень;
  • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 67,5 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень;
  • субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (спеціальний фонд) – 84 896,0 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від планового показника на січень.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 137 012,0 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –                                                     40 855,4 тис.грн, медичних закладів – 85 138,6 тис.грн, установ соціального  забезпечення  населення – 5 779,5 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 3 083,4 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 1 696,2 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 27 126,6 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 35 170,8 тис.грн, по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 72 930,5 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 362,8 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 3,0 тис.грн  та 382,1 тис.грн   відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2