Інформація про виконання обласного бюджету за січень-листопад 2016 року

Інформація про виконання обласного бюджету
за січень-листопад 2016 року

За січень-листопад поточного року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 545 605,3 тис.грн., що становить 108,7 відсотка до затвердженого на січень-листопад планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 36 661,8 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-листопад планового показника.

До обласного бюджету надійшло 75 321,4 тис.грн. стабілізаційної дотації, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-листопад планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

  • освітню субвенцію в обсязі 183 848,5 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від затвердженого на січень-листопад плану;
  • медичну субвенцію в обсязі 542 043,5 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від затвердженого на січень-листопад плану;
  • на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 510,6 тис.грн.;
  • на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 4 355,4 тис.грн.

           У рамках реалізації державних програм соціального захисту населення та інших програм з початку року з державного бюджету обласним бюджетом отримано та перераховано міським (міст обласного значення) та районним бюджетам:

  • субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 1 601 346,5  тис.грн.;
  • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 23 694,4 тис.грн.;
  • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню – 1 565 593,4 тис.грн.;
  • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 4 125,1 тис.грн.;
  • субвенцію на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 39 933,7 тис.грн.

На утримання бюджетних установ, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області, а також на проведення заходів та фінансування обласних програм з обласного бюджету спрямовано    1 196 330,6 тис.грн., з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 313 649,7 тис.грн.; медичних закладів – 597 612,7 тис.грн.; установ соціального забезпечення населення – 152 666,2 тис.грн.; закладів та заходів у сфері культури – 47 482,7 тис.грн.; установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 25 484,5 тис.грн.

За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ – 733 270,8 тис.грн., або 61,3 відсотка від загального обсягу видатків обласного бюджету. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 101 112,0 тис.грн. (8,5 відсотків),на придбання медикаментів та продуктів харчування 115 717,8 тис.грн. (9,7 відсотка)  та 75 296,3 тис.грн. (6,3 відсотка) відповідно.

Станом на 01.12.2016 року від перевиконання доходної частини загального фонду обласного розподілено коштів у сумі 80 295,6 тис.грн., а саме на: оплату праці з нарахуваннями – 3355,6 тис.грн., придбання медикаментів у сумі 2 496,5 тис.грн., продукти харчування – 975,9 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 3 033,6 тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3576,9 тис.грн., видатки на відрядження – 29,6 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 38,3 тис.грн., надання інших внутрішніх кредитів – 50,0 тис.грн., інші виплати населенню – 2 549,9 тис.грн., поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 12 240,7 тис.грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів –   12 816,7 тис.грн., капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів та проведення капітальних видатків для установ обласного бюджету –  38 660,6 тис.грн. та направлено до резервного фонду у сумі 471,3 тис.грн.


Додаток до інформації

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2