Паспорт Житомирської області

Символіка області

 111112

 Дата утворення області

22.09.1937 року

Голова обласної ради

 

 

Ширма Володимир Васильович

          1 травня 1962 року народження.
Освіта вища, у 1984 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут, у 2003 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України, кандидат економічних наук.
   На посаді із 26 вересня 2016 року.

Голова обласної державної адміністрації

 

Гундич Ігор Петрович

          Народився 28 грудня 1975 року. Освіта вища, у 2001 році закінчив Житомирський інженерно -технологічний інститут за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримав кваліфікацію менеджера-економіста.

На посаді із 27 жовтня 2016 року.

Адміністративна карта Житомирської області

 Zhytomyr Oblast 2017

Центр області – місто Житомир

 

Відстань від обласного центру до Києва

залізницею

165 км
автодорогами 140 км

Географічні дані

та ресурсний потенціал

 

Територія області:

29,8 тис. км2

(4,9% території України)

Межує із 4 областями України: Київською, Вінницькою, Хмельницькою, Рівненською
Середня температура зимова/літня

-6°С/+18°С

Середньорічні опади: 600-680 мм
Природа, ландшафт Область розташована в двох природно-кліматичних зонах – Полісся і Лісостепу

 

Наявні природні   копалини

В області на 512 родовищах, з яких 200 розробляються, зосереджений великий і різноманітний комплекс корисних копалин – торф, метали, нерудна та карбонатна сировина, мінеральна сировина для будівництва різних будівельних матеріалів.

По запасах каменю область займає лідируючі позиції не тільки в Україні, але й в Європі.

В області сконцентровано понад 85% усіх розвіданих запасів титанових руд України.

Кварцит і кварц детально розвідані на Овруцькому і Товкачівському родовищах.

Перспективним в області є Білокоровицьке родовище карбонатної сировини для вапнування кислих грунтів (32 млн. тонн).

Проведена розвідка двох комплексних родовищ Стремигорського і Торчинського титаново-апатитових руд, що містять ванадій. Запаси апатитових руд тут складають   237,3 млн. тонн.

Із нерудної сировини детально розвідані 4 родовища каолінів із загальними запасами 11,3 млн. тонн.

Цегельно-черепична сировина видобувається на 34 із 77 розвіданих родовищах Загальні запаси її становлять 75,8 млн. куб. м.

Запаси 4 родовищ скляної сировини  складають 3,2 млн. тонн.

Грунти

Ґрунтовий покрив області просторово дуже складний і відзначається дрібноконтурністю, високим ступенем диференціації величин грунтових контурів і великою контрастністю як в генетичному, так і в агровиробничому відношенні.   В   структурі   ґрунтового  покриву домінують малопродуктивні дерново-підзолисті ґрунти, що займають 50% сільськогосподарських угідь.

Чорноземні та чорноземнолугові ґрунти займають лише 14,2%.

Лісові ресурси

Загальна площа лісового фонду становить 1056 тис. га або 35% усієї території.

За породним складом у лісах переважають хвойні породи (56%), на дубняки та інші цінні породи припадає 17%, м’яколистяні (береза, вільха, осика) та інші - 27% загальної лісовкритої площі. За віковими групами лісів молодняки займають 29% лісовкритих площ, середньовікові – 48%, достигаючі – 15%, спілі і переспілі – 8%.

Водні ресурси (в тому числі, мінеральні води)

 

По території області протікає 221 річка. Найбільші: Тетерів, Случ, Ірпінь, Ірша, Уж.

Розвідані 36 родовищ прісних вод, серед яких експлуатується 12.

Загальні запаси води становлять -  205,8 тис.куб.м на добу.

На 5 вивчених родовищах мінералізованих вод сумарні запаси становлять 996 куб. метрів на добу

Демографічні дані

  2015 р. 2016 р.

Всього наявного населення, тис. осіб/ % населення України

(на 01.01. наступного року)

1247,5/2,9

1243,0/2,9

Щільність населення,

осіб/км кв.

41,8

дані будуть

у квітні 2017 року.

Природний рух:
кількість народжених, тис. осіб 13,7 12,0
кількість померлих, тис. осіб 20,8 18,3
природний приріст (скорочення), тис. осіб -7,1 -6,3
Сальдо міграції, тис. осіб -1,3 1,8
Міське населення, % 58,8 58,9

Сільське населення,

%

41,2 41,1
Кількість осіб у віці 0-17 років, тис. осіб 242,0

дані будуть у липні

2017 р.

Пенсіонери,

тис. осіб

375,9 367,9
Рівень зайнятості населення, %

55,5

січень-вересень

56,6

Рівень безробіття, %

11,3

січень-вересень

11,1

Національний склад   населення, в %: За даними  Всеукраїнського перепису населення  (станом на 05.12. 2001 р.)
українці 90,3
росіяни 5,0
поляки 3,5
білоруси 0,4
євреї 0,2
інші 0,6

Коротка історична довідка

 

Територія, яку займає область, з давніх-давен заселена людиною, про що свідчать численні археологічні пам’ятки палеоліту. Виявлено залишки ранньопалеолітичної Житомирської стоянки, якій понад 100 тис. років.

У добу неоліту (VI-III тисячоліття до н.е.) на території Житомирщини було відомо понад 40 неолітичних поселень.

На початку нашої ери слов’янські племена вже заселяли всю територію області. На півночі, в басейні річок Уж та Случ, в IV-VIIст. жила група слов’янських племен, яка вважалася безпосереднім предком відомого з літописів племені древлян. Найдавнішим містом і водночас резиденцією князів у древлянській землі був згаданий під 946 роком Іскоростень (нині - місто Коростень).

З утворенням феодальної держави – Київської Русі, древлянська земля однією з перших увійшла до її складу. У 907 році древляни брали участь у переможному поході Київського князя Олега на Візантію.

Наприкінці XIII і початку XIV ст. землі області увійшли до Литовського великого князівства. За Люблінською унією  1569 року, якою було оформлено об’єднання Литовського князівства з шляхетською Польщею у федеративну державу, територія Житомирської області в складі Правобережної України потрапила під владу Польщі.

Після Третього поділу Польщі (1795 р.) переважна частина території області увійшла до складу Волинської губернії, центром якої з 1804 року став Житомир.

За часів Радянської влади 22 вересня 1937 року утворено Житомирську область у складі УРСР.

Адміністра-тивно-

територіальний

устрій

Районів

Населених пунктів всього

23

1668

     у тому числі:  
міст обласного значення 5
міст районного значення 7
селищ міського типу 43
селищ 20
сіл 1593
об'єднаних територіальних громад 32
     у тому числі:  
міських 3
селищних 13
сільських 16
Найбільші міста Тис. осіб наявного населення на 01.01.2017 р:
Житомир 267,7
Бердичів 76,9
Коростень 64,4
Новоград-Волинський 56,4
Малин 26,5
Органи місцевого самоврядування

Районних рад

Районних у містах рад

23

2

Міських (міст обласного значення) рад 5
Міських (міст районного значення) рад 7
Селищних рад 34
Сільських рад 406
Склад обласної ради: всього депутатів, осіб,

64

із них за суб'єктами висування:            %             /           осіб:
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"

26,56

17

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина» 20,31 13

- Політична партія "Опозиційний блок"

10,94

7
Радикальна партія Олега Ляшка

9,38

6
Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ"

9,38

6

- політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода"

7,81

5

Народна партія

7,81

5

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ  - УКРОП"

7,81

5

Всього депутатів місцевих рад, осіб           

7094

із них: за суб'єктами висування, %: 20

Самовисування, %

80

Транспортна

інфраструктура

експлуатаційна довжина залізниць 1055 км
Автошляхи 19401,1 км
Аеропорти 2
Трубопроводи 162 км

Види зв’язку :

Поштовий, телеграфний, кур’єрська діяльність, передача та прийом телевізійних та радіопрограм, радіозв’язок, нагляд та технічний контроль за використанням радіочастот, спеціальний та фельдзв’язок, проводове мовлення, комп’ютерний, мобільний, інші види послуг

  2015р. 2016р.  
Реалізація промислової продукції 1,4 1,71  
Продукція сільського господарства 3,4 3,71  
Продукція будівництва 1,1 1,21  
Капітальні інвестиції 1,5 1,62  
Експорт товарів 1,2 1,33  
Імпорт товарів 0,7 0,83  
Роздрібний товарооборот підприємств 2,2 2,11  
Експорт послуг 0,3 0,42  
Імпорт послуг 0,2 0,32  
1 Дані попередні.  
2 Дані за січень–вересень 2016р.  
3 Дані за січень–листопад 2016р.  

Питома вага області в обсягах реалізованої промислової продукції

відповідних видів економічної діяльності України, %

 
  2015р. 2016р.1  
Промисловість: 1,4 1,7  

Переробна промисловість,

з неї

1,7 1,9  
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 1,9 2,1  
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 7,4 8,8  
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 6,2 6,2  
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення …2  
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 0,9 1,4  
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів …2 2,7  
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 3,1 3,7  
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 0,6 0,6  
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування 1,2 1,2  
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 0,8 1,4  
Водопостачання, каналізація, поводження з відходами 2,1 1,4  
1 Дані попередні.  
2  Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.  
     
Структура промислового виробництва, %  
Промисловість 100,0 100,0  
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 8,6 9,4  
Переробна промисловість 76,8 71,6  
з неї      
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 31,9 26,6  
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 4,8 4,9  
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 13,8 12,3  
Виробництво хімічних речовин і  хімічної продукції 2,7 2,7  
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних  препаратів 2,0 2,2  
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 9,9 11,0  
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 6,2 6,4  
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування 4,7 4,5  
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 13,7 18,1  

Водопостачання,  каналізація, поводження з відходами

0,9

0,9

 
Агропромисловий потенціал

Земельний фонд всього,

тис. га

2982,7

2982,7

 
у тому числі:  
- сільгоспугіддя, % від всіх сільгоспугідь України/тис.га 1284,9/3,1 1290,9/3,1  
з них рілля 1049,2 1050,8  

Суб’єкти господарювання, од.

 
- фермерські господарства 1005 1038  
- господарські товариства 765 773  
- приватні підприємства 473 503  
- колективні підприємства 25 18  
-с/г обслуговуючі кооперативи 93 94  
- підприємства харчової і переробної промисловості 301 301  
   

Валова продукція сільгоспвиробництва,

млн. грн./ % від виробленої в Україні

8140,2/3,4

9329,0/3,7

 
– рослинництво, % 5253,0/3,1 6470,9/3,5  
– тваринництво, % 2887,2/4,1 2858,1/4,1  
У структурі валової продукції займає рослинництво, %

64,5

69,4

 
тваринництво,% 35,5 30,6  
Реалізація  продукції харчової промисловості, млн. грн.

7300

8080,8  
питома вага виробництва харчових продуктів та напоїв у промисловій продукції області, %

31,9

26,6

 
питома вага у реалізації промислової   продукції України, %

2,4

2,1

 

Валовий збір та питома вага основної продукції рослинництва в загальних обсягах України, млн.т/%

 
 
Зернові 1,4/2,3 2,079/3,2  
Цукрові буряки 0,61/5,9 0,607/4,4  
Соняшник 0,133/1,1 0,227/1,7  
Картопля 1,2/5,6 1,3/6,0  
Овочі 0,27/3,0 0,297/3,1  

Виробництво продукції тваринництва та питома вага

в Україні, тис. тонн, %

 
– м’ясо, тис.т /%  82,3/2,5 80,9/2,5  
– молоко, тис.т /%  587,3/5,5 566,7/5,5  
– яйця, млн.шт. /% 589,6/3,5 661,7/4,4  

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності області

 
  2015р. січень-березень 2016р.  
– експортери товарів 513 341  
– імпортери товарів 344 228  
   
  2015р. січень-листопад 2016р.  
Географія експорту, %:    
– країни СНД 25,0 20,4  
– країни ЄС 48,0 56,3  
– країни Азії 19,3 15,6  
– країни Африки 3,1 2,9  
– країни Америки 0,4 0,4  
Структура експорту, %:    
– мінеральні продукти 11,0 9,3  
– деревина та вироби з деревини 22,2 21,4  
– продукти рослинного  походження 12,6 17,6  
- машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 9,9 11,8  
- готові харчові продукти 6,8 2,1  
- вироби з каменю, гіпсу, цементу 6,7 7,1  
- вироби з чорних металів 4,9 6,2  
Обсяг зовнішньоторговельного обороту, млн. дол. США  
– експорт 441,3 421,9  
– імпорт 246,4 287,4  
– сальдо 194,9 134,5  
    на 31 грудня 2015р. на 01 жовтня 2016р.  
Підприємств з іноземними інвестиціями, одиниць 410 390  
Обсяг залучених іноземних інвестицій  
всього, млн. дол. США 249,3 252,1  

на одного мешканця, дол. США

199,1 201,3  

 

Соціальна та гуманітарна сфера

 

 

Наука, освіта

  2015 2016  
Кількість організацій, які виконують наукові дослідження, розробки, од.

-

-

 
Чисельність науковців, осіб - -  
Чисельність докторів наук, осіб 132 140  
Чисельність кандидатів наук, осіб 976 837  
ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, одиниць/студентів

13/21796

13/21563

 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, одиниць/студентів

21/14121

21/13079

 
Професійно-технічні навчальні заклади, одиниць/студентів

28/9100

28/8906

 
Денні загальноосвітні навчальні заклади, одиниць/учнів

733/125613

723/129197

 
Постійні дошкільні заклади, одиниць/дітей

688/46426

693/47111

 
Навчально-виховні заклади (інтернати), одиниць/учнів

17/2393

17/2640

 

Дитячі позашкільні установи, одиниць/учнів

58/43731

67/50695

 
Охорона здоров’я  
  Лікувальні заклади, одиниць 50 44  

Ліжковий фонд,

тис. одиниць

9,2

8,3

 
Забезпеченість лікарняними ліжками на 10 тис. населення, одиниць

73,7

66,5

 
Амбулаторно-поліклінічні заклади, одиниць

116

110

 

Чисельність лікарів,

тис. осіб

4,40

4,34

 

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення, осіб

35,03

34,8

 

Санаторії-профілакторії, одиниць/ліжок

4/1040

4/1040

 
Культура  
  Театри 2 2  
Філармонії 1 1  
Кінотеатри 5 4  
Бібліотеки 880 816  
Будинки культури 451 449  
Клуби 570 557  
Музеї (включаючи філії) 33 33  
Дитячі музичні школи 24 24  
Дитячі школи мистецтв 11 11  
Художні школи 4 4  
Кількість пам’яток:  
– історії 4641 4622  
- монументального мистецтва 39 29  
– архітектури 363 363  
– археології 1924 1924  

– природи

- -  
Спорт і туризм  
  Стадіони 31 32  
Спортивні зали 507 519  
Спортивні майданчики 1624 1756  
Плавальні басейни 11 11  
Тренажерні зали 394 431  
Туризм, всього (тис. осіб) 6,1

дані надійдуть у березні

2017 р.

 

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2