Вид та назва регуляторного акта: рішення обласної ради від 24.12.2020
№ 43 “Про Методику розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області”.

Назва виконавця заходів з відстеження: управління майном виконавчого апарату обласної ради.

Цілі прийняття акта:

  • врахування змін діючого законодавства у сфері оренди;
  • виокремлення в окремий регуляторний акт Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області;
  • збільшення доходів обласного бюджету;
  • запровадження єдиного алгоритму визначення стартової та (або) розрахункової (базової) орендної плати;
  • врахування інтересів орендарів;
  • забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст області;
  • уточнення інших умов, пов’язаних з орендою майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Строк виконання заходів: з 01.05.2021 по 24.06.2021.

Тип відстеження: базове.

Методи одержання результатів відстеження: фактичні.

Кількісні та якісні значення показників результативності:

 

№ з/п

Назва показника

За 2019 р.

За 2020 р.

За 5 місяців 2021 р.

1

Кількість діючих договорів оренди, шт.,
з них:

577

391

493

1.1.

Укладених через аукціон згідно з Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, шт.

-

2

45

1.2.

Укладених без аукціону згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області, затвердженою рішенням Житомирської обласної ради
від 24.12.2020 № 43, зі змінами, шт.

-

11

38

2

Надходження від оренди майна,
тис. грн без ПДВ

19341,8

17207,2

7502,5

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: запровадження цього регуляторного акта в цілому забезпечило досягнення визначених цілей, які були поставлені, та позитивно вплинуло на господарське середовище.

Перший заступник

голови обласної ради                                                                        О.М. Дзюбенко