• Оренда майна

  • Реформа місцевого самоврядування

  • Про енерго- ефективність

Останні новини

Про обласний бюджет на 2018 рік

Проект

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Чотирнадцята сесія                               VІІ скликання                                   

від                          №

Про обласний бюджет
на 2018 рік

Заслухавши інформацію в.о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації Мініча Л.Г., керуючись статтею 43 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України та враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада

        

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

1.1. Доходи обласного бюджету у сумі 8 800 556,961 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 8 018 120,4 тис.грн., спеціального фонду обласного бюджету - 782 436,561 тис.грн., згідно
з додатком 1.

1.2. Видатки обласного бюджету у сумі 8 797 825,961 тис.грн.,  у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету -  7 940 312,500 тис.грн., видатки спеціального фонду обласного бюджету - 857 513,461 тис.грн.

1.3. Повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 624,0 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 624,0 тис. грн., згідно з додатком 4.

1.4. Надання кредитів з обласного бюджету у сумі 3 355,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету -  2 746,5 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 608,5 тис. грн., згідно з додатком 4.

1.5. Профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 75 061,4 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.

1.6. Дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі  75 061,4 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.

2. Встановити, що у 2018 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.

3.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2018 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 7 940 312,5 тис.грн. та спеціальному фонду - 857 513,461 тис.грн., згідно з додатком 3.

4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у сумі  15 000,0 тис.грн.

5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5, в тому числі інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 5.1.

6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6.

7. Затвердити на 2018 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі   94 314,749 тис.грн.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою, а саме:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І – ІІ рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.

9. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 816 459,250 тис.грн., згідно з додатком 7.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам бюджетних коштів обласного бюджету:

- до закінчення першого кварталу 2018 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

- на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовуються насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

- видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

- провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими, неефективними, недоцільними та неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з обласного бюджету;

- на підставі проведеного аналізу надати пропозиції обласній раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12.  Установити, що джерелами формування загального фонду обласного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею  66 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного  бюджету на 2018 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

14.  Надати право обласній державній адміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, з наступним затвердженням обласною радою. 

15. Надати право обласній державній адміністрації, у разі надходження міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, вносити зміни до доходів та видатків обласного бюджету, з наступним затвердженням обласною радою.         

16. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються обласною державною адміністрацією або обласною радою.

17. Надати право департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України
від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках»  (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

18.  Додатки  1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова обласної ради                                                                   В.В. Ширма

Додаток до проекту

 

Розробник проекту рішення:
Департамент фінансів Житомирської
обласної державної адміністрації.
Відповідальна особа: Головко Н.О.
заступник начальника  бюджетного управління –
начальник відділу зведеного бюджету та
міжбюджетних відносин,
тел.: 47-46-11.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2