Про обласний бюджет Житомирської області на 2022 рік

 Проєкт

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Восьма сесія                       VІІІ скликання

від                                       №

Про обласний бюджет
Житомирської області
на 2022 рік

(06100000000)
код бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши подання Житомирської обласної державної адміністрації від 01.12.2021 №6831/2-21/45, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2022 рік:
1) доходи обласного бюджету в сумі 3 449 925 453 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 2 042 447 590 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 1 407 477 863 гривень, згідно з додатком 1.
Затвердити субвенції з місцевих бюджетів до обласного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах згідно з додатком 1.1.
Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до обласного бюджету згідно з додатком 1.2.
2) видатки обласного бюджету в сумі 3 446 987 353 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 1 983 313 190 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 1 463 674 163 гривень, згідно з додатком 3;
3) повернення кредитів до обласного бюджету в сумі 920 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 920 000 гривень, згідно з додатком 4;
4) надання кредитів з обласного бюджету в загальній сумі 3 858 100 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 2 960 200 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 897 900 гривень, згідно
з додатком 4;
5) профіцит за загальним фондом обласного бюджету в сумі 56 174 200 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2;
6) дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету в сумі 56 174 200 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2;
7) оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету в розмірі 15 000 000 гривень, що становить 0,8 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;
8) резервний фонд обласного бюджету в розмірі 45 250 100 гривень.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.
4. Надати право Житомирській обласній державній адміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між сесіями обласної ради
з наступним затвердженням Житомирською обласною радою.
5. Надати право Житомирській обласній державній адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах обласному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків обласного бюджету з наступним затвердженням Житомирською обласною радою.
6. Затвердити розподіл між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідно до визначеного Житомирською обласною державною адміністрацією Порядку та з урахуванням вимог частини п'ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України.
7. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6.

8. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1 842 151 515 гривень згідно з додатком 7.
9. Установити, що до доходів загального фонду обласного бюджету на 2022 рік належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2022 рік є:
1) у частині доходів - надходження, визначені пунктами
1, 2, 41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування - надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування - надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
11. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду обласного бюджету згідно з відповідними пунктами статей 691, 97 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 90, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються, відповідно, на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
12. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
оплату енергосервісу.
13. Надати право Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації, в межах поточного бюджетного періоду, здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами) та з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
14. Надати право Житомирській обласній державній адміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
15. Головним розпорядникам бюджетних коштів обласного бюджету:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами, показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;
7) до закінчення першого кварталу 2022 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;
8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходи з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати, насамперед, на обов’язкові виплати із заробітної плати;
10) видатки, пов’язані зі стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;
11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення дії) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та визнаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з обласного бюджету (на підставі проведеного аналізу надати пропозиції Житомирській обласній раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії).
16. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється відповідно до порядків, що затверджені Житомирською обласною державною адміністрацією або Житомирською обласною радою.
17. Установити, що рішеннями відповідних місцевих адміністрацій, виконавчих органів рад можуть здійснюватися редакційні уточнення найменувань об’єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження, з урахуванням їх цільового призначення, визначеного у рішеннях Житомирської обласної ради.
18. Надати право Житомирській обласній державній адміністрації приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на які надано бюджетні призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією Житомирської обласної ради з питань бюджету та фінансів, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
19. Надати право Житомирській обласній державній адміністрації приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією Житомирської обласної ради з питань бюджету та фінансів, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
20. Надати право місцевим фінансовим органам у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів субвенцій з обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
21. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
22. Додатки 1-7 до рішення є його невід’ємною частиною.
23. Опублікувати рішення у десятиденний строк з дня його прийняття, відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
24. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради Дзюбенка О.М.

 

 

Голова обласної ради                                                                     В.І. Федоренко

Додаток до проєкту рішення

Розробник проєкту рішення:
Департамент фінансів Житомирської
обласної державної адміністрації
Відповідальна особа:
посада: начальник бюджетного управління
прізвище, ініціали: Головко Н.О.
тел.: 42-20-89.
01 грудня 2021 року

Останнє оновлення: Четвер, 16 грудня 2021, 15:10

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2