Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік

             

 Проект

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Вісімнадцята сесія                                                                     

від                        №

Про внесення змін до
обласного бюджету на 2018 рік

  VІІ скликання

Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 72, 78  Бюджетного кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 29.08.2018 № 5141/51/2-18,
враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада       

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 21.12.2017 № 886 „Про обласний бюджет на 2018 рік”, зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями обласної ради від 07.03.2018 № 958 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, від 31.05.2018 № 1027 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, від 26.07.2018 № 1139  „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, а саме:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 9 046 209,23003 тис.грн, 8 192 429,798 тис.грн, 853 779,43203 тис.грн, 51 670,90703 тис.грн. замінити відповідно цифрами 9 048 623,83903 тис.грн, 8 194 503,098 тис.грн,
854 120,74103 тис.грн, 52 012,21603 тис.грн.

1.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри 9 391 490,51980 тис.грн, 8 085607,56942 тис.грн, 1 305 882,95038 тис.грн замінити відповідно цифрами 9 393 905,12880 тис.грн, 8 085636,56942 тис.грн, 1 308 268,55938 тис.грн.

1.3. Підпункт 1.5 пункту 1 викласти у такій редакції: „1.5. Установити в цілому профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 105 120,02858 тис.грн (додаток 2), з них:

- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі
275 899,55535 тис.грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі
170 779,52677 тис.грн, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету, у т.ч. за рахунок залишку коштів обласного бюджету – 101 641,428 тис.грн, залишку коштів медичної субвенції – 8 095,71977 тис.грн, залишку коштів освітньої субвенції – 61 037,900 тис.грн, залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4,479 тис.грн”.

1.4. Підпункт 1.6 пункту 1 викласти у такій редакції: „1.6. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 454 414,95235 тис.грн (додаток 2), джерелами покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 275 899,55535 тис.грн;

- використання залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету, які виникли станом на 01.01.18, у сумі 178 515,397 тис.грн, у т.ч. від надходжень гранту з Європейського Союзу - 7,780 тис.грн, від надходжень для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу  VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, – 116 782,426 тис.грн, від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку – 11 150,400 тис.грн, від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій –
35,000 тис.грн, від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільський місцевості, – 50 000,000 тис.грн, від надходжень до бюджету розвитку – 240,2 тис.грн, від повернення кредитів молодіжного житлового будівництва - 243,520 тис.грн, від повернення процентів за користування довгостроковими кредитами – 56,071 тис.грн”.

1.5. У пункті 3 цифри 8 085607,56942 тис.грн, 1 305 882,95038 тис.грн замінити відповідно цифрами 8 085636,56942 тис.грн, 1 308 268,55938 тис.грн.

1.6. Рішення обласної ради від 21.12.2017 № 886 доповнити пунктом 21 такого змісту: „21. Установити, що рішеннями відповідних місцевих адміністрацій, виконавчих органів рад можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об’єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, визначеного у рішеннях обласної ради”.

1.7. Пункт 21 рішення обласної ради від 21.12.2017 № 886 вважати відповідно пунктом 22.

2. Додатки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6,2, 3 викласти у новій редакції.

 

 

Голова обласної ради                                                                        В.В. Ширма

Додаток до проекту рішення

 

 

 

Розробник проекту рішення:

Департамент фінансів Житомирської

обласної державної адміністрації.

Відповідальна особа:Дивинська Н.І.

В.о. начальника відділу зведеного бюджету та

міжбюджетних відносин,

тел.: 47-46-57.

Дата розміщення на офіційному

веб-сайті обласної ради: 31 серпня 2018 року.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2