Про внесення змін у рішення обласної ради від 21.12.2017 № 868, зі змінами

Проект

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Вісімнадцята сесія                                                                         VII скликання

від                          №

Про внесення змін у рішення
обласної ради від 21.12.2017 № 868,
зі змінами

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання обласної державної адміністрації   від 03.09.2018 № 5215/51/2-18, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності від                   , обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 21.12.2017 № 868 «Про програму економічного і соціального розвитку Житомирської області  на 2018 рік», зі змінами, а саме:

1.1. Пункт 2.4. додатка 7 до Програми «Порядок часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів» викласти у новій редакції:

«Працюють у межах видів діяльності, згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп секції С «Переробна промисловість» (крім розділу 12 «Виробництво тютюнових виробів» та підрозділів 11.01 «Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв», 11.02 «Виробництво виноградних вин», 11.03 «Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин», 11.04 «Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджувальних продуктів», 11.05 «Виробництво пива», 11.06 «Виробництво солоду» розділу 11 «Виробництво напоїв») та під перелік усіх груп секції А «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» (крім групи 01.7 «Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг») та отримали кредити на розвиток підприємницької діяльності.».

1.2. Абзац 1 пункту «Основні напрями діяльності» розділу 1.6 «Розвиток малого і середнього підприємництва та надання адміністративних послуг» викласти у новій редакції:

«Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів, часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів та інших видів фінансової підтримки, не забороненої законодавством». 

1.3. Графу 2 «Перелік заходів» пункту 1 розділу «Розвиток  малого і середнього підприємництва та надання адміністративних послуг» додатка 1 до Програми «Заходи щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік» викласти у новій редакції:

«Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів згідно з Порядком (додаток 7 до Програми), часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів згідно з Порядком (додаток 8 до Програми), упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва та інші заходи згідно з  додатком 6 до Програми».

1.4. Графу 11 «Очікуваний результат від реалізації заходу» пункту 1 розділу «Розвиток малого і середнього підприємництва та надання адміністративних послуг» додатка 1 до Програми «Заходи щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на  2018 рік» викласти у новій редакції:

«Часткове відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, часткове відшкодування вартості придбаних основних засобів та інших видів фінансової підтримки, не забороненої законодавством, забезпечення реалізації державної регуляторної політики, надання фінансової допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва, полегшення їх доступу до кредитних ресурсів, програм Міжнародної технічної допомоги, підвищення якості надання адміністративних послуг, спрощення адміністративно-дозвільних процедур, популяризація підприємницької діяльності, підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва, сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва тощо».

1.5. Доповнити Програму економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік додатком 8 «Порядок надання і використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів» (додається).

1.6. Графу 8 пункту 7 розділу «Проекти, спрямовані на регіональний розвиток області, реалізація яких може здійснюватися за рахунок співфінансування коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу» додатка 1 до Програми «Заходи щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік» викласти у новій редакції:

«У межах коштів, передбачених обласним бюджетом».

2. Матеріально-технічне забезпечення реалізації «Порядку надання і використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів» здійснюється департаментом агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації за рахунок та у межах коштів обласного бюджету, виділених на реалізацію заходів пункту 1 розділу «Розвиток малого і середнього підприємництва та надання адміністративних послуг» додатка 1 до Програми «Заходи щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.

 

 

Голова обласної ради                                                                   В.В. Ширма

Додаток до проекту рішення

Розробник проекту рішення:
Департамент агропромислового розвитку та економічної політики
Житомирськоїобласної державної адміністрації.
Відповідальна особа: Арендарчук Н.П. заступник директора – начальник
управління зовнішньоекономічної діяльності та підприємництва
тел.: 47-45-93.
Дата розміщення на офіційному 
веб-сайті обласної ради: