Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік

              

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ


Дев’ятнадцята сесія                                             VІІ скликання                            


від                        №

Про внесення змін до
обласного бюджету на 2018 рік

Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 72, 78  Бюджетного кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від         №          , враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 21.12.2017 № 886 „Про обласний бюджет на 2018 рік”, зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями обласної ради від 07.03.2018 № 958 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, від 31.05.2018 № 1027  „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, від 26.07.2018 № 1139  „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, від 12.09.2018 № 1208  „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік”, а саме:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 9 126 280,41403 тис.грн, 8 233 616,598 тис.грн, 892 663,81603 тис.грн, 53 830,09103 тис.грн замінити відповідно цифрами 9 129 032,34703 тис.грн, 8 234 590,500 тис.грн, 894 441,84703 тис.грн, 55 608,12203 тис.грн.

1.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри 9 472 205,16875 тис.грн, 1 347 780,14033 тис.грн замінити відповідно цифрами 9 474 957,10175 тис.грн, 1 350 532,07333 тис.грн.

1.3. Підпункт 1.5 пункту 1 викласти у такій редакції: „1.5. Установити в цілому профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 106 418,97158  тис.грн (додаток 2), з них:
- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 277 504,16235 тис.грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 171 085,19077 тис.грн, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету, у т.ч. за рахунок залишку коштів обласного бюджету – 101 947,092 тис.грн, залишку коштів медичної субвенції – 8 095,71977 тис.грн, залишку коштів освітньої субвенції  – 61 037,900 тис.грн, залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4,479 тис.грн”.

1.4. Підпункт 1.6 пункту 1 викласти у такій редакції: „1.6. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 456 357,36030 тис.грн (додаток 2), джерелами покриття якого визначити:
- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 277 504,16235 тис.грн;
- використання залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету, які виникли станом на 01.01.18, у сумі 178 853,19795 тис.грн, у т.ч. від надходжень гранту з Європейського Союзу - 7,780 тис.грн, від надходжень  для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу   VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, – 116 782,426 тис.грн, від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку – 11 150,400 тис.грн, від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 35,000 тис.грн, від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, – 50 000,000 тис.грн, від надходжень до бюджету розвитку – 240,2 тис.грн, від повернення кредитів молодіжного житлового будівництва  - 243,520 тис.грн, від повернення процентів за користування довгостроковими кредитами – 56,071 тис.грн, від надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 337,80095 тис.грн”.

1.5. У пункті 3 цифри 1 347 780,14033 тис.грн замінити відповідно цифрами  1 350 532,07333 тис.грн.

2. Додатки 1, 1.1, 1.2, 1.6, 2, 3, 5, 6 викласти у новій редакції.

 

 

Голова обласної ради                                                                        В.В. Ширма

Додаток до проекту рішення

 

 

 


Розробник проекту рішення:
Департамент фінансів Житомирської
обласної державної адміністрації.
Відповідальна особа: Головко Н.О.
заступник начальника  бюджетного управління –
начальник відділу зведеного бюджету та
міжбюджетних відносин,
тел.: 47-46-11.
Дата розміщення на офіційному
веб-сайті обласної ради: 27 вересня 2018 року.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2