№1237 Про внесення змін у рішення обласної ради від 21.12.2017 № 869, зі змінами

 

trizyb1
Україна
житомирська обласна рада

рішення

Дев’ятнадцята сесія                                                                               VIІ cкликання

Від 25.10.2018 №1237

Про внесення змін у рішення обласної
ради від 21.12.2017 № 869, зі змінами                              

        Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання обласної державної адміністрації від  01.10.2018 № 5820/51/2-18, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів від 19.10.2018 , з питань бюджету і комунальної власності від 22.10.2018 , обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Внести зміни у рішення обласної ради від 21.12.2017 № 869 «Про обласну комплексну Програму соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки», зі змінами, а саме:
1.1.    Таблицю «Загальнообласні заходи» розділу V «Перелік завдань (напрямів) і заходів програми та результативні показники» додатка до рішення доповнити пунктом 6 наступного змісту:

6. Проводити   щорічний фестиваль дитячої творчості «Райдуга» вересень 2019-2022 роки  

Департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадміні-страції,

райдержадміні-страції, виконкоми міських рад, об’єднаних територіальних громад

Обласний бюджет, районні, міські бюд-жети, бюджети об’єднаних терито-ріальних громад

* * * * * * *

1.2. У підпункті 2 пункту 3 розділу ІХ «Порядок надання грошової допомоги громадянам, які проживають на території Житомирської області» додатка до рішення після слів «копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичним особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) заявника або уповноваженого члена сім’ї» додати слова «копія довідки про доходи».

2. Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів.

 

 

Голова обласної ради                                                                         В.В. Ширма

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2