№1242 Про внесення змін у рішення обласної ради від 22.12.2016 №406, зі змінами

 

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Дев’ятнадцята сесія                                                                                VII скликання

від 25.10.2018   №1242

Про внесення змін у рішення обласної
ради від 22.12.2016 №406, зі змінами

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування історичних кладовищ, поховань та меморіалів, проведення їх ремонтно-реставраційних робіт, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 22.10.2018 №6306/51/2-18,  враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності від  22.10.2018, обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни у рішення обласної ради від 22.12.2016 №406 «Про обласну програму охорони та збереження культурної спадщини на 2017-2018 роки», зі змінами, а саме:

1.1. Пункт 5 таблиці «Напрями діяльності та заходи Програми» розділу 5 «Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники» додатка до рішення викласти у новій редакції:

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми

Тер

мін вико

нання заходу

Виконавці Орієнтовні потреби та джерела фінансування (вартість), тис.грн:

Очікува

ний резуль

тат

кошти інших місце

вих бюджетів

Облас

ний

бюджет

держав

ний

бюджет

 
1 2 3 4 5 6 7
5. Виконання першочергових протиаварійних, ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт найбільш цінних пам’яток Проведення комплексу першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт пам’яток культурної спадщини

2017

Департа

мент регіональ

ного розвитку  облдержадміністрації

У межах фінан

сових можливостей бюджетів

1500,0* 5400,0*

Зменшен

ня кількості аварійних та зруйнованих пам’яток

2018

У межах фінан

сових можливостей бюджетів

5550,0* 5400,0*

*- обсяги фінансування Програми визначаються щороку, відповідно до конкретних завдань та реальних фінансових можливостей.

1.2. Пункти 7, 8 таблиці «Напрями діяльності та заходи Програми» розділу 5 «Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники» додатка до рішення вважати, відповідно, пунктами 6, 7.

2.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.

 

 

Голова обласної ради                                                                              В.В. Ширма

 

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2