№ 287 Про збільшення обсягів фінансування у 2016 році Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки та внесення змін до неї

Створено: Середа, 27 липня 2016, 09:34
Перегляди: 4791

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

П’ята сесія                                                                              VІІ скликання

від 21.07.16 № 287

Про збільшення обсягів фінансування
у 2016 році Програми стимулювання
населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо
ефективного використання енергетичних
ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки
та внесення змін до неї

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання Житомирської обласної державної адміністрації від 16.06.16 № 2939/51/2-16, рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку від 14.07.16, з питань бюджету і комунальної власності від 19.07.16, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 10.09.15 №1576 (зі змінами), а саме:

1.1. Пункт 8 розділу І. «Загальна характеристика Програми» викласти у такій редакції: «Загальний обсяг ресурсів, необхідних для виконання Програми 5700,0 тис. грн. (може коригуватися протягом року в межах фінансових можливостей обласного бюджету)».

1.2. Пункт 8.1. розділу І. «Загальна характеристика Програми» викласти у такій редакції: «В тому числі бюджетних коштів 5700,0 тис. грн. – з них коштів обласного бюджету 5700,0 тис. грн.».

1.3. Частину ІІ розділу IV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми» викласти у такій редакції: «ІІ. Запровадження механізму стимулювання до впровадження енергозберігаючих заходів населення, ОСББ та ЖБК шляхом відшкодування позичальникам одноразово у межах одного бюджетного року за одним кредитним договором частини кредиту з обласного бюджету:

для фізичних осіб – 10 % від суми кредиту, але не більше 1000 грн.;

для учасників антитерористичної операції на сході України та членів сімей загиблих осіб в антитерористичній операції – 10 % від суми кредиту, але не більше 2000 грн.;

для ОСББ, ЖБК – 15 % від суми кредиту, але не більше 10 тис. грн.».

1.4. Колонку 7 «Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн.» заходу 1. «Відшкодування частини кредиту, отриманого фізичними особами, ОСББ та ЖБК (далі – позичальники) на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків» додатка 3 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки» викласти у такій редакції: «5700,0 у тому числі по роках: 2015 рік – 68,0; 2016 рік – 3632,0; 2017 рік – 1000,0; 2018 рік – 1000,0».

1.5. Підпункт 1.5. пункту 1 додатка 4 до Програми «Примірний договір про співробітництво» викласти у такій редакції: «1.5. Головний розпорядник відшкодовує частину кредиту, отриманого позичальниками у кредитно-фінансовій установі на впровадження заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (зі змінами та доповненнями), (далі – кредит на впровадження енергозберігаючих заходів) у таких розмірах, а саме:

фізичним особам у розмірі 10% від суми кредиту, але не більше 1000 грн. одноразово у межах одного бюджетного року за одним кредитним договором;

учасникам антитерористичної операції на сході України та членам сімей загиблих осіб в антитерористичній операції у розмірі 10 % від суми кредиту, але не більше 2000 грн. одноразово у межах одного бюджетного року за одним кредитним договором;

ОСББ, ЖБК у розмірі 15% від суми кредиту, але не більше 10 тис. грн. одноразово у межах одного бюджетного року за одним кредитним договором.».

1.6. Назву колонки 5 додатку 1 до договору про співробітництво викласти у такій редакції: «№ і дата довідки про участь в АТО або № і дата посвідчення члена сім’ї загиблого».

1.7. Пункт 3 додатку 3 до договору про співробітництво викласти у такій редакції: «Довідка про участь в АТО або посвідчення члена сім’ї загиблого (у разі отримання кредиту фізичною особою-учасником антитерористичної операції на сході України або членом сім’ї загиблої особи в антитерористичній операції відповідно).».

2. Виконавцям Програми забезпечити врахування змін і доповнень, внесених у Програму, у ході її виконання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку.

 

Голова обласної ради                                                          А.В. Лабунська

Додаток до рішення