№ 417 Про комплексну програму розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирській області на 2017-2020 роки

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

Восьмасесія                                                                        VIIскликання

від 22.12.2016              № 417

Про комплексну програму розвитку
малого і середнього підприємництва у
Житомирській області на 2017-2020 роки

Зі змінами, внесеними згідно
з рішенням обласної ради                                  

від 06.04.17 № 555
від 27.07.17 № 757
від 02.11.17 № 783

Відповідно до норм законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та з метою реалізації на регіональному рівні державної політики підтримки малого і середнього підприємництва, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 29.11.2016 № 5733/51/2-16, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку від 15.12.2016, з питань бюджету і комунальної власності від 16.12.2016 обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити комплексну програмурозвитку малого і середнього підприємництва у Житомирській області на  2017-2020 роки (додається).

2. Обласній державній адміністрації щорічно передбачати кошти на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією заходів обласної комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки, у межах можливостей обласного бюджету.

3. Головним розпорядником коштів, які виділятимуться з обласного бюджету для виконання заходів програми, та відповідальним виконавцем визнати департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.

4. Рекомендувати районним державним адміністраціям, міськви-конкомам при формуванні місцевих бюджетів передбачати видатки на виконання заходів місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва на  2017-2020 роки, виходячи із фінансових можливостей.

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадмі-ністраціям та міськвиконкомам, керівникам підприємств, установ, організацій, задіяним у виконанні заходів програми, забезпечити їх виконання і щоквартально інформувати департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації до 15 числа місяця, наступного за кварталом.

6. Облдержадміністрації щорічно до 15 лютого подавати обласній раді інформацію про хід виконання заходів обласної комплексної програмирозвитку малого і середнього підприємництва  на 2017-2020 роки.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку.

 

Голова обласної ради                                                                      В.В. Ширма

Додаток до рішення від 02.11.17

Додаток до рішення від 27.07.17

Додаток до рішення від 06.04.17

Додаток до рішення від 22.12.16

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2