№ 407 Про внесення змін у рішення обласної ради від 12.06.13 № 896 «Про регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки»

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Восьма сесія                                                                                            VIІ скликання

від     22.12.16              № 407

Про внесення змін у рішення
обласної ради від 12.06.13 № 896
«Про регіональну (комплексну) цільову
соціальну Програму забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа  на 2013-2017 роки»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання обласної державної адміністрації від 07.11.16  № 5367/51/2-16, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з гуманітарних питань від 15.12.16 та з питань бюджету і комунальної власності від 16.12.16  , обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 12.06.13 № 896 «Про регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на 2013-2017 роки» (зі змінами), а саме:

1.1. Пункти 3,4 викласти у новій редакції:

«3. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, бюджетів міст обласного значення, районних, міських, селищних та сільських бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Рекомендувати райдержадміністраціям, міськвиконкомам, селищним та сільським радам розробити та затвердити відповідні програми.».

1.2. Пункт 5 після слів «міських рад» доповнити словами «селищні та сільські ради».

2. Внести зміни до регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 12.06.13 № 896, зі змінами, а саме:

2.1. Пункти 4,5 «Співрозробники Програми», «Відповідальний виконавець Програми», відповідно, розділу І «Загальна характеристика регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки» викласти у новій редакції: «Районні державні адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, міські, селищні, сільські ради».

2.2. Пункт 8 «Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми» розділу І «Загальна характеристика регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки» доповнити словами «міські, селищні, сільські бюджети».

2.3. У підпункті 9.1 розділу І «Загальна характеристика регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки» рядок «коштів міських (міст обласного значення), районних бюджетів» доповнити словами «міських, селищних, сільських бюджетів».

2.4. У рядку «коштів обласного бюджету» підпункту 9.1 розділу І «Загальна характеристика регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки» цифру 6730 тис. грн. замінити цифрою 7890 тис. грн. та, відповідно, у пункті 9 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис. грн.» цифру 11358,7 замінити цифрою 12518,7.

2.5. У таблиці розділу 5 «Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми» рядок «Міські (міст обласного значення) та районні бюджети» доповнити словами «міські, селищні, сільські бюджети».

2.6. У рядку «Обласний бюджет» у графах «Усього витрат на виконання Програми», «2017» таблиці розділу 5 «Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми» цифри 6730 та 1130 замінити, відповідно, цифрами 7890 та 2290, у рядку «Усього» цифри 11358,7 та 2462,4 замінити, відповідно, цифрами 12518,7 та 3622,4.

2.7. Графу 3 «Виконавці» пункту 3 «Упорядкування житла, що перебуває у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» розділу 8 «Завдання і заходи, спрямовані на виконання регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на 2013-2017 роки» після слів «міських рад» доповнити словами «селищні та сільські ради».

2.8. Рядок «Бюджети міст та районів» у графі 5 «Джерела фінансування» пункту 3 «Упорядкування житла, що перебуває у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» розділу 8 «Завдання і заходи, спрямовані на виконання регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на 2013-2017 роки» доповнити словами «селищні, сільські бюджети».

2.9. У рядку «Обласний бюджет» в графі 6 «Орієнтовні обсяги фінансування, вартість тис. грн.» та графі 11 «2017» пункту 3 «Упорядкування житла, що перебуває у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» розділу 8 «Завдання і заходи, спрямовані на виконання регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на 2013-2017 роки» цифри 245 та 30 замінити, відповідно, цифрами 320 та 105.

2.10. Графу 3 «Виконавці» пункту 6 «Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа» розділу 8 «Завдання і заходи, спрямовані на виконання регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки» після слів «міських рад» доповнити словами «селищні та сільські ради».

2.11. Рядок «Бюджети міст та районів» у графі 5 «Джерела фінансування» пункту 6 «Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа» розділу 8 «Завдання і заходи, спрямовані на виконання регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки» доповнити словами «селищні, сільські бюджети».

2.12. У рядку «Обласний бюджет» в графі 6 «Орієнтовні обсяги фінансування, вартість тис. грн.» та графі 11 «2017» пункту 6 «Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа» розділу 8 «Завдання і заходи, спрямовані на виконання регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки» цифри 2735 та 270 замінити, відповідно, цифрами 3820 та 1355.

2.13. У графі 6 «Орієнтовні обсяги фінансування, вартість тис. грн.» та графі 11 «2017» пункту «Усього, тис. грн.» розділу 8 «Завдання і заходи, спрямовані на виконання регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки» цифри 11358,7 та 2462,4 замінити, відповідно, цифрами 12518,7 та 3622,4.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань та першого заступника голови обласної ради Крамаренка С.М.

 

Голова обласної ради                                                                                В.В. Ширма

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2