№ 428 Про обласний бюджет на 2017 рік

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Восьма сесія                                                                  VІІ скликання

від 22.12.2016 № 428

Про обласний бюджет
на 2017 рік

Заслухавши інформацію директора департаменту фінансів облдержадміністрації Ємченко Г.Г., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 14, 72, 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада

 ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:

1.1. Доходи обласного бюджету у сумі 6 168 505,964 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 6 030 685,4 тис.грн., спеціального фонду обласного бюджету - 137 820,564 тис.грн., згідно з додатком 1.

1.2. Видатки обласного бюджету у сумі 6 167 063,064 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету -   6 001 392,095 тис.грн., видатки спеціального фонду обласного бюджету - 165 670,969 тис.грн.

1.3. Повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 609,7 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 609,7 тис. грн., згідно з додатком 4.

1.4. Надання кредитів з обласного бюджету у сумі 2 052,6 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету - 1 457,6 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 595,0 тис. грн., згідно з додатком 4.

1.5. Профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі  27 835,705 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.

1.6. Дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 27 835,705 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.

2. Встановити, що у 2017 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.

3.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2017 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 6 001 392,095 тис.грн. та спеціальному фонду - 165 670,969 тис.грн., згідно з додатком 3.

4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у сумі  15 000,0 тис.грн.

5. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5, в тому числі інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 5.1.

6. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6.

7. Затвердити на 2017 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі  35 595,280 тис.грн.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою, а саме:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І – ІІ рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.

9. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 55 157,600 тис.грн., згідно з додатком 7.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11.  Розпорядникам бюджетних коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12.  Установити, що джерелами формування загального фонду обласного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею  66 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного  бюджету на 2017 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

14.  Надати право обласній державній адміністрації здійснювати протягом 2017 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам між районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, сільськими, селищними бюджетами та обласним бюджетом з наступним затвердженням обласною радою. 

Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету між районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, сільськими, селищними бюджетами та обласним бюджетом здійснюється за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.

15. Надати право обласній державній адміністрації протягом 2017 року вносити зміни до обласного бюджету по інших субвенціях, які затверджені у місцевих бюджетах, обласному бюджету з наступним затвердженням обласною радою.         

16. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються обласною державною адміністрацією або обласною радою.

17.  Додатки  1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова обласної ради                                                                   В.В. Ширма

Додатки до рішення

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2