№ 694 Про внесення змін у рішення обласної ради від 21.07.2016 № 285

 

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Дванадцята сесія                                                                                    VІІ скликання

від 27.07.17     №  694                                                           

Про внесення змін у рішення
обласної ради від 21.07.2016 № 285         

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну поліцію», Бюджетного кодексу України, з метою підвищення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень, протидії  злочинності та усунення причин, що зумовлюють учинення протиправних дій, забезпечення охорони прав і свобод громадян, захисту їхнього життя, здоров’я та підтримання публічної безпеки, за активної підтримки органів місцевого самоврядування та громадськості, розглянувши подання обласної державної  адміністрації від 23.06.2017 № 2888/51/2-17, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності від 21.07.2017, з питань  бюджету і комунальної власності  від 24.07.2017, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 21.07.2016 № 285 «Про Комплексну програму забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у Житомирській області на 2016 – 2020 роки», а саме:

1.1. Пункт 2 рішення викласти у такій редакції:

«Головним виконавцем Програми визнати Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

Головним розпорядником коштів, які виділятимуться з обласного бюджету для виконання заходів Програми, визнати департамент фінансів Житомирської облдержадміністрації.».

1.2. Розділ 1 «Загальна характеристика Програми» додатка викласти у такій редакції:

1. Ініціатор розроблення Програми ГУНП в Житомирській області
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Рекомендації постійної комісії Житомирської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності (протокол від 24.03.2016
№ 8)
3. Розробник Програми ГУНП в Житомирській області
4. Співрозробники Програми Житомирська ОДА
5. Відповідальний виконавець Програми ГУНП в Житомирській області
6. Учасники Програми Головне управління НП в Житомирській області, Управління патрульної поліції у м. Житомирі Департаменту патрульної поліції, управління, департаменти та відділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, територіальні органи центральних органів виконавчої влади
7. Терміни реалізації Програми 2016-2020 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) Обласний бюджет, районні (міські) бюджети
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 110 099 300 грн.
9.1 У тому числі бюджетних коштів 110 099 300 грн.
- з них коштів обласного бюджету У межах фінансових можливостей
10. Основні джерела фінансування Програми Обласний бюджет, районні (міські) бюджети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

1.3. Таблицю «Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми» розділу 4 «Шляхи і засоби розв’язання проблеми» додатка викласти у такій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

І етап виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми тис. грн.
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 19 951,9 23 566,0 24 446,0 21 126,0 21 009,4 110 099,3
Обласний бюджет У межах фінансових можливостей
Районні, міські (міста обласного значення) бюджети У межах фінансових можливостей

1.4. Пункт 9 «Заходи, спрямовані на забезпечення умов ефективності роботи підрозділів» таблиці «Напрямки діяльності та заходи Програми» розділу 4 «Шляхи і засоби розв’язання проблеми» додатка доповнити підпунктами 9.10 - 9.14.9:

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість),

тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

І етап:

2016 р.

2017 р.
2018 р.
2019 р.
2020 р.
9

Заходи, спрямовані на забезпечення умов ефективності роботи підрозділів

9.10

Забезпечення управління патрульної поліції у           м. Житомирі оргтехнікою (закупівля комп'ютерів (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор)), закупівля БФП з функціями принтеру, ксероксу, сканеру

2018

рік

Департамент патрульної поліції, облдерж-адміністра-

ція, райдерж-адміністрації, виконкоми міських рад

Обласний,  районні та міські бюджети

Всього – 50,0

У межах фінансових можливостей

Підвищення ефективності роботи
9.11 Придбання службового автобуса для управління патрульної поліції у м. Житомирі

2018

рік

Всього – 2000,0

2018 рік –

у межах фінансових можливостей

Підвищення ефективності роботи
9.12 Проведення технічного обслуговування патрульних автомобілів

2017-2018

роки

Всього – 380, 0

2017 рік –

у межах фінансових можливостей

Підвищення ефективності роботи
9.12.1. - придбання запасних частин та проведення періодичного технічного обслуговування патрульних автомобілів

2018 рік –

у межах фінансових можливостей

9.13

Реставрація та ремонт адміністративної будівлі та двоповерхової будівлі з гаражем по

вул. Покровській, 96, у м. Житомирі для розміщення управління патрульної поліції у м. Житомирі

2017

рік

Всього – 400,0

2017 рік - у межах фінансових можливостей

Реставрація та ремонт адміні-

стративної будівлі

9.14.

Капітальний ремонт стаціонарного посту «Звягель»,

235+0,5 км автодороги «Київ-Чоп»

Департамент патрульної поліції, облдерж-адміністра-

ція

Обласний та районні бюджети Всього – 1500,0

Капіталь -

ний ремонт будівлі стаціонар-ного пункту «Звягель»

9.14.1.

9.14.1.

Перекриття будівлі стаціонарного посту «Звягель» 2017 рік – у межах фінансових можливостей
9.14.2. Ремонт внутрішнього оздоблення 2017 рік – у межах фінансових можливостей
9.14.3. Ремонт фундаменту 2017 рік – у межах фінансових можливостей
9.14.4. Огородження території посту та стоянки затриманого транспорту 2017 рік – у межах фінансових можливостей
9.14.5.

Асфальтування території біля посту

2017 рік – у межах фінансових можливостей
9.14.6. Заміна вхідних дверей та внутрішніх дверей 2017 рік – у межах фінансових можливостей
9.14.7. Придбання електрообігрівачів 2017 рік – у межах фінансових можливостей
9.14.8. Придбання водостічної системи 2017 рік – у межах фінансових можливостей
9.14.9. Придбання кабелю для підведення електронапруги на пост 2017 рік – у межах фінансових можливостей

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.

 

 

 Голова обласної ради                                                                                         В.В. Ширма

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2