Про внесення змін у рішення обласної ради від 21.07.2016 № 285, зі змінами

Проект

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

П’ятнадцята сесія                                                                             VІІ скликання

від                                         №                                                             

Про внесення змін у рішення
обласної ради від 21.07.2016 № 285,
зі змінами

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну поліцію», Бюджетного кодексу України, з метою підвищення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень, протидії  злочинності та усунення причин, що зумовлюють учинення протиправних дій, забезпечення охорони прав і свобод громадян, захисту їхнього життя, здоров’я та підтримання публічної безпеки, розглянувши подання обласної державної адміністрації  від 22.02.2018 №1055/51/2-18, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності       від                   , з питань  бюджету і комунальної власності                                 від                                         , обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 21.07.2016 № 285 «Про Комплексну програму забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у Житомирській області на 2016 – 2020 роки», зі змінами, а саме:

1.1. Пункти 6 «Учасники Програми», 9 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації», 9.1 «У тому числі бюджетних коштів» розділу 1 «Загальна характеристика Програми» додатка до рішення викласти у такій редакції:

6. Учасники Програми Головне управління НП в Житомирській області, Управління патрульної поліції у Житомирській області Департаменту патрульної поліції, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України», управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки НП України, департаменти та відділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, територіальні органи центральних органів виконавчої влади
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 113 819 700 грн
9.1 У тому числі бюджетних коштів 113 819 700 грн

1.2. Таблицю «Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми» розділу 4 «Шляхи і засоби розв’язання проблеми» додатка до рішення викласти у такій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

І етап виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми тис. грн
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 19 951,9 23 566,0

27 166,4

21 626,0

21 509,4

113 819,7

Обласний бюджет У межах фінансових можливостей
Районні, міські (міста обласного значення) бюджети У межах фінансових можливостей

1.3. Пункт 9 «Заходи, спрямовані на забезпечення умов ефективності роботи підрозділів» таблиці «Напрямки діяльності та заходи Програми» розділу 4 «Шляхи і засоби розв’язання проблеми» додатка до рішення доповнити підпунктами 9.12.2 -9.12.3, 9.15 – 9.15.2, 9.16.

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість),

тис. грн,

у тому числі:

Очікуваний результат
І етап:
2018 р.
2019 р.
2020 р.
9 Заходи, спрямовані на забезпечення умов ефективності роботи підрозділів
9.12.2 Придбання обладнання для технічного обслуговування службових транспортних засобів (підйомник двостійковий)

2018

рік

Управління патрульної поліції в Житомирській області Департаменту патрульної поліції, облдерж-адміністра-

ція, райдерж-адміністрації, виконкоми міських рад

Обласний,  районні та міські бюджети У межах фінансових можливостей Підвищення ефективності роботи
9.12.3 Придбання спортивного інвентарю

2018

рік

Управління патрульної поліції в Житомирській області Департаменту патрульної поліції, облдерж-адміністра-

ція, райдерж-адміністрації, виконкоми міських рад

Обласний,  районні та міські бюджети У межах фінансових можливостей Підвищення ефективності роботи
9.15 Придбання комп’ютерного обладнання,  оргтехніки, спецтехніки та систем захисту інформації

2018

рік

ДУ «ЦОП НПУ»,

управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ, облдерж-адміністра-

ція, райдерж-адміністрації, виконкоми міських рад

Обласний,  районні та міські бюджети У межах фінансових можливостей Підвищення ефективності роботи
9.15.1 Придбання товарів та послуг для матеріально-технічного забезпечення

2019

рік

ДУ «ЦОП НПУ»,

управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ, облдерж-адміністра-

ція, райдерж-адміністрації, виконкоми міських рад

Обласний,  районні та міські бюджети У межах фінансових можливостей Підвищення ефективності роботи
9.15.2 Придбання товарів та послуг для матеріально-технічного забезпечення

2020

рік

ДУ «ЦОП НПУ»,

управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ, облдерж-адміністра-

ція, райдерж-адміністрації, виконкоми міських рад

Обласний,  районні та міські бюджети У межах фінансових можливостей Підвищення ефективності роботи
9.16 Закупівля технічних засобів та облаштування автомобіля Ситуаційного центру ГУНП

2018

рік

Головне управління Національної

поліції в Житомирській області, облдерж-адміністра-

ція, райдерж-адміністрації, виконкоми міських рад

Обласний,  районні та міські бюджети У межах фінансових можливостей Підвищення ефективності роботи

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної  власності.

 

 

Голова обласної ради                                                                            В.В. Ширма

 

 

 

 

Розробник проекту рішення
та відповідальна особа
Управління організаційно-аналітичного
забезпечення та оперативного реагування
ГУНП в Житомирській області
Залужний Д.В.
407-239

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2