Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік

Проект

 

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
РІШЕННЯ


Шістнадцята сесія                                                                           VІІ скликання

від                        №


Про внесення змін до
обласного бюджету на 2018 рік

Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 72, 78  Бюджетного кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 27.04.2018 № 2471/51/2-18, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада

   ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 21.12.2017 № 886  „Про обласний бюджет на 2018 рік”, зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням обласної ради від 07.03.2018 № 958 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», а саме:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 8 829 365,266 тис.грн, 8 024 335,500 тис.грн, 805 029,766 тис.грн, 22 396,041 тис.грн  замінити відповідно цифрами 8 897 054,547 тис.грн, 8 079 787,160 тис.грн, 817 267,387 тис.грн, 34 633,662 тис.грн.
Підпункт 1.1 пункту 1 доповнити абзацами такого змісту:
«Затвердити субвенції з місцевих бюджетів до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних проектів на 2018 рік згідно з додатком 1.2.
Затвердити субвенції з місцевих бюджетів до обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на 2018 рік, згідно з додатком 1.3.
Затвердити субвенції з місцевих бюджетів до обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів на 2018 рік згідно з додатком 1.4.».

1.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри 9 163 391,32477 тис.грн, 7 972 919,27977 тис.грн, 1 190 472,045 тис.грн замінити відповідно цифрами 9 231 080,60577 тис.грн, 8 025 440,93977 тис.грн, 1 205 639,666 тис.грн.

1.3. Підпункт 1.5 пункту 1 викласти у такій редакції: „1.5. Установити в цілому профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 51 599,72023  тис.грн (додаток 2), з них:
- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 213 151,473 тис.грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 161 551,75277 тис.грн, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету, у т.ч. за рахунок залишку коштів обласного бюджету – 99 217,004 тис.грн, залишку коштів медичної субвенції – 8 095,71977 тис.грн, залишку коштів освітньої субвенції – 54 234,550 тис.грн, залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4,479 тис.грн.

1.4. Підпункт 1.6 пункту 1 викласти у такій редакції: „1.6. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 388 356,779 тис.грн (додаток 2), джерелами покриття якого визначити:
- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 213 151,473 тис.грн;
- використання залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету, які виникли станом на 01.01.18 у сумі 175 205,306 тис.грн, у т.ч. від надходжень гранту з Європейського Союзу - 7,780 тис.грн, від надходжень  для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, – 116 782,426 тис.грн, від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку – 8 380,100 тис.грн, від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 35,000 тис.грн, від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільський місцевості, –
50 000,000 тис.грн”.

1.5. У пункті 3 цифри 7 972 919,27977 тис.грн, 1 190 472,045 тис.грн замінити відповідно цифрами 8 025 440,93977 тис.грн, 1 205 639,666 тис.грн.

1.6. У пункті 17 після слів «тимчасово вільних коштів обласного бюджету» доповнити словами «(в тому числі залишки коштів субвенцій з державного бюджету)».


2. Додатки 1, 1.1, 2, 3, 5, 6 викласти у новій редакції та доповнити рішення додатками 1.2, 1.3, 1.4.

 

 


Голова обласної ради                                                            В.В. Ширма

Додаток до проекту рішення

 

 


Розробник проекту рішення:
Департамент фінансів Житомирської
обласної державної адміністрації.
Відповідальна особа: Головко Н.О.
заступник начальника  бюджетного управління –
начальник відділу зведеного бюджету та
міжбюджетних відносин,
тел.: 47-46-11.
Дата розміщення на офіційному
веб-сайті обласної ради: 02 травня 2018 року.