Попільнянський район - Андрушківська сільська ОТГ

ПАСПОРТ
Андрушківської територіальної громади,
центр – с.Андрушки

№ з/п Найменування показника Значення показника
1

Чисельність населення станом на
1 січня 2016 р.

у тому числі дітей:

3851

589

дошкільного віку 229
шкільного віку 360
2 Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 5
3 Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень у тому числі: 15392,4

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України

бюджету розвитку

базової дотації

реверсної дотації

7965,2

417,1

0

-

4 Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів 99,2
5

Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування

у тому числі:

19

загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 1
загальноосвітніх навчальних закладівI ступеня -
дошкільних навчальних закладів 3
закладів позашкільної освіти -
закладів культури 8
закладів фізичної культури -
фельдшерсько-акушерських пунктів /фельдшерських пунктів/ 1/2
амбулаторій, поліклінік 1
лікарень -
станцій швидкої допомоги -
6 Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: 6
правоохоронної діяльності 1
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав 1
пенсійного забезпечення 1
соціального захисту 1
пожежної безпеки 1
казначейського обслуговування 1
7 Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування 4

Відомості про територіальні громади, що увійдуть

до складу спроможної територіальної громади

№ з/п Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу Чисельність населеннястаном на
1 січня 2016 р.
Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів
Андрушківська сільська рада 1949 0
1 с. Андрушки 1848 0
2 с. Новопаволоцьке 101 3
Харліївська сільська рада 501
3 с. Харліївка 501 10
Василівська сільська рада 423
4 с. Василівка 423 11
Макарівська сільська рада 978
5 с. Макарівка 978 7

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Андрушківської спроможної територіальної громади

(адміністративний центр – с. Андрушки)

1. Загальна характеристика

Андрушківська спроможна територіальна громада (далі – громада) базуватиметься на території Попільнянського району.

Громада розташовуватиметься у південно-східній частині Житомирської області.

До складу громади увійдуть 5 населених пунктів, на базі яких створено 4 сільських рад.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру складе 3 км, максимальна (1 населеного пункту) – 11 км.

Площа громади складатиме 99,2 кв. км.

Загальна кількість мешканців громади складе 3851 особа, у тому числі дітей: дошкільного віку – 229, шкільного віку – 360.

2. Економічний потенціал громади

На території, яку охоплює громада, зареєстровано 129 суб’єктів господарювання, у тому числі юридичних осіб – 35, фізичних осіб-підприємців – 94.

Функціонують 6 сільськогосподарських формувань, у тому числі 1 великотоварне: ТОВ «Сігнет Центр».

Торгівельні послуги надають 32 магазини, 1 аптека, 3 аптечних пунктів та 5 закладів громадського харчування.

Основну товарну структуру імпорту складає сільгосптехніка та обладнання.

Працює промислове підприємство ТОВ «Сігнет Центр» ( цукровий завод).

3. Транспортне сполучення

Усі населені пункти громади забезпечені постійним транспортним сполученням з адміністративним центром.

Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами загального користування.

Транспортний комплекс представлений 5 приватними підприємцями, які надають послуги з пасажирських перевезень на 13 автобусних маршрутах.

4. Бюджетна інфраструктура

За рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, що увійдуть до громади, на її території функціонуватимуть:

4 заклади охорони здоров’я, а саме: 1 фельдшерсько-акушерський пункт, 2 фельдшерських пунктів та 1 амбулаторія;

7 закладів освіти, а саме: 3 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня, 1 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступеня та 3 дошкільні навчальні заклади;

8 закладів культури.

Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів складає 6 одиниць.

Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого самоврядування складає 4 одиниць.

Обсяг доходів загального фонду (прогноз в умовах 2016 року) громади становитиме 18298,9 тис. грн., у тому числі:

Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становить 13607,6 тис. грн.

Баланс фінансових ресурсів загального фонду: + 4691,3 тис. грн.

Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 115,0 тис.грн.

andryshivska otg