Баранівський район - Довбиська селищна ОТГ

ПАСПОРТ
Довбиської територіальної громади,
центр – смт Довбиш

з/п

Показники Значення показників
1

Чисельність  населення станом на 1 січня 2016 року,

в тому числі дітей :

6089
дошкільного віку 286
шкільного віку 967
2 Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 11
3

Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади на 2016 рік, гривень

у тому числі:

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України

бюджету розвитку

базової дотації

реверсної дотації

8520198

6326478

260000

1933720

4 Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів 146,91
5 Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, у тому числі: 23
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 2
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня -
загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня -
дошкільних навчальних закладів 2
закладів позашкільної освіти -
закладів культури 10
закладів фізичної культури 1
фельдшерсько – акушерських пунктів 4
фельдшерських пунктів 2
амбулаторії загальної практики сімейної медицини 2
поліклінік, лікарень -
станцій швидкої допомоги -
6 Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: 4
правоохоронної діяльності 1
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав 1
пенсійного забезпечення -
соціального захисту 1
пожежної безпеки 1
казначейського обслуговування -
7 Наявність приміщень, придатних для розміщення органів місцевого самоврядування 2

Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу

об’єднаної територіальної громади

№ з/п Найменування територіальної громади та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу Чисельність населення станом на 1 січня 2016 року Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів
Довбиська територіальна громада
Довбиська селищна рада 4640
1 смт Довбиш 4177 0
2 с.Осичне, 15 7,0
3 с.Наталія 418 1,0
4 с.Лісова Поляна 12 9,0
5 с. Любарська Гута 8 7,0
6 с. Адамівка 10 5,0
Мар’янівська селищна рада 1449
7 смт Мар’янівка 1418 18,0
8 с.Дорогань 5 23,0
9 с.Зятинець 4 24,5
10 с.Ожгів 15 16,0
11 с.Турова 7 25,0

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо Довбиської спроможної територіальної громади

(адміністративний центр – смт Довбиш)

1. Загальна характеристика

Довбиська спроможна територіальна громада (далі – громада) базуватиметься на частині території Баранівського району.

Громада розташовуватиметься у центральній частині Житомирської області.

До складу громади увійдуть 2 смт та 9 сіл на базі яких утворено 2 селищні ради.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру складе 1 км, максимальна (1 населеного пункту) – 25 км.

Площа громади складатиме 146,91 км2.

Загальна кількість мешканців громади складе 6089 осіб, у тому числі дітей: дошкільного віку – 286, шкільного віку – 967.

2. Економічний потенціал громади

На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 219 суб’єктів господарювання, у тому числі 20 юридичних осіб та 199 фізичних осіб-підприємців.

Найбільші промислові підприємства: ТОВ «Корал» Довбиський фарфоровий завод», ТОВ «Довбиський фарфор» та ПАТ «Мар’янівський склозавод».

Торгівельні послуги на території об’єднаної громади надають 77 магазинів, 3 аптечні кіоски та 11 закладів громадського харчування.

3. Бюджетна інфраструктура громади

За рахунок бюджету громади на її території функціонуватимуть:

8 закладів охорони здоров’я, а саме: 4 фельдшерсько-акушерських пункти, 2 фельдшерських пункти, 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

4 заклади освіти, а саме: 2 загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІІ ступеня та 2 дошкільні навчальні заклади;

10 закладів культури;

1 заклад фізичної культури.

Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів, складає 4 одиниці.

Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого самоврядування, складає 2 одиниці.

Обсяг доходів загального фонду (прогноз в умовах 2016 року) громади становитиме 19192,0 тис. грн., у тому числі:

  • доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно статті 64 Бюджетного кодексу України) – 7698,4 тис. грн.,
  • базова дотація – 1933,7 тис.грн.,
  • освітня субвенція – 5875,8 тис.грн.,
  • медична субвенція (первинний рівень) – 3684,1 тис. грн.

Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становить 13070,7 тис. грн.

Баланс фінансових ресурсів загального фонду:  + 6121,3 тис. грн.

Прогнозний обсяг бюджету розвитку:  260,0 тис.

4. Транспортне сполучення

Усі населені пункти громади забезпечені постійним транспортним сполученням з адміністративним центром.

Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.

Транспортний комплекс представлений 4 приватними підприємцями, які надають послуги з пасажирських перевезень на 9 автобусних маршрутах.

baranivsike otg

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2