Інформаційний звіт про роботу Української асоціації районних та обласних рад за січень-квітень 2013 року

Пунктом 1 наказу «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб» встановлено більш широке коло органів, які можуть проводити державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, і змінено процедуру проведення реєстрації, а саме — Укрдержреєстр визначено як орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Разом з тим, відповідно до частини сьомої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», державна реєстрація прав власності та інших речових прав проводиться за місцем розташування об’єкта нерухомого майна в межах території, на якій діє відповідний орган державної реєстрації прав.

Згідно з пунктом 2 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, орган державної реєстрації прав проводить державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно за місцем розташування такого майна.

Відповідно до статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Невідповідність Порядку взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень призводить до обмеження повноважень органів місцевого самоврядування.

10. Про звернення Асоціації до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Заслухавши інформацію голови Чернігівської обласної ради Мельника А.І., Правління вирішило схвалити звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо внесення змін:

  • до Кодексу України «Про надра» (додається);
  • до Типового положення «Про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 року №59» (додається).

 

ЗВЕРНЕННЯ

Української асоціації районних та обласних рад
до Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України,
щодо внесення змін до Кодексу України «Про надра»

В Україні державна політика базується на принципах гарантованого першочергового забезпечення питною водою населення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних  та побутових потреб.

Разом з тим, на підприємствах житлово-комунального господарства, що здійснюють централізоване водопостачання та водовідведення, особливо в районних центрах та містах районного значення, склалась складна економічна ситуація і більшість з них працюють збитково.

Однією з причин такого стану є необхідність  вкладання значних коштів (за підрахунками не менш, ніж 1 млн.грн.) для отримання дозволу на користування надрами (використання підземних вод). Зокрема, на геолого-пошукові роботи — 300,0 тис. грн., затвердження запасів підземних вод (один горизонт — 150,0 тис. грн., два — 300,0 тис. грн.), розробка проекту родовища -60,0 тис. грн., експертиза проекту родовища — 15,0 тис.грн., отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою — 30,0 тис.грн. та на інші роботи 300-400,0 тис.грн.

При цьому підприємства, які працюють в цій сфері не один десяток років, за відсутності таких дозволів  автоматично стають порушниками чинного законодавства про надра і до них застосовуються штрафні санкції  контролюючих служб. Суми збитків обраховуються в сотнях тисяч гривень, які стягуються  в судовому порядку. Внаслідок цього підприємства стають банкрутами, оскільки  місцеві бюджети також не в змозі їх фінансово підтримати.

Згідно чинного законодавства питні підземні води відносяться до корисних копалин з відновлювальними запасами.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2