Інформаційний звіт про роботу Української асоціації районних та обласних рад за січень-квітень 2013 року

Крім того, майже на всіх водозаборах відсутнє стійке зниження рівнів (формування депресійної лійки) водоносних горизонтів, що експлуатуються і до відновлення початкових рівнів в межах наданих ділянок, при припиненні  водовідбору,  проходить менше доби.

Враховуючи це, для розв’язання даної проблеми пропонуємо частину першу статті 23  Кодексу України «Про надра», викласти в такій редакції: «Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови, що в межах наданої земельної ділянки відсутнє стійке зниження рівнів водоносних горизонтів (до відновлення початкових рівнів, при припиненні водовідбору,  проходить менше доби).»

 

ЗВЕРНЕННЯ

Української асоціації районних та обласних рад
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
про внесення змін до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59.

Відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59, головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) повинен мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом не менш як три роки, досвід роботи на керівних посадах не менш як два роки.

На сьогодні існує проблема заповнення в сільських, селищних радах посад головних бухгалтерів. Після оголошень конкурсів на заміщення цих вакантних посад, заяви від претендентів не надходять. Пошуки працівників через службу зайнятості також результатів не дають.

Враховуючи зазначене, вважаємо за доцільне внести зміни до пункту 11 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59, передбачивши окремі вимоги до головного бухгалтера (особи, що претендує на посаду головного бухгалтера) бюджетної установи, яка розташована в сільській місцевості. Зокрема, пропонуємо виключити вимогу щодо наявності стажу роботи за фахом для спеціаліста, який має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Такий підхід дозволить вирішити проблему забезпечення бюджетних установ сільської місцевості бухгалтерськими кадрами. Водночас, буде сприяти вирішенню загальнодержавної проблеми працевлаштування молодих спеціалістів та залучення їх до роботи в сільській місцевості.

11. Про кошторис надходжень та видатків Асоціації за 2012 рік

Заслухавши інформацію Голови Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад Андрійчука Ю.М. щодо фінансово-господарської діяльності Асоціації, Правління вирішило взяти до відома інформацію про затвердження Президією звіту щодо виконання кошторису надходжень та видатків Асоціації за 2012 рік та звернути увагу окремих рад — членів Асоціації про недотримання ними вимог п. 3, ст. 4.6.2 Статуту Асоціації, що призвело до невиконання затвердженого кошторису доходів та видатків Асоціації на суму 785,211 тис. грн., та неможливості реалізації в повному обсязі запланованих на 2012 рік заходів.

 

12. Про представників від УАРОР до CEMR як членів української делегації в Комітет по політичних питаннях і членських внесках України в CEMR

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2