Інформаційний звіт про роботу Української асоціації районних та обласних рад за січень-квітень 2013 року

Заслухавши інформацію голови постійної Комісії з питань бюджетної та податкової політики Асоціації, голови Кіровоградської обласної ради Ковальчука М.М. про результати аналізу стану виконання місцевих бюджетів за перший квартал 2013 року та пропозиції щодо їх наповнення а також розглянувши пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік, Правління вирішило інформацію про результати аналізу стану виконання місцевих бюджетів за перший квартал 2013 року взяти до відома. Правління схвалило пропозиції до Міністерства фінансів України стосовно необхідності вирішення питань місцевих бюджетів на 2013 рік, зокрема:

  • розширити джерела формування доходів ІІ кошику обласних і районних бюджетів за рахунок плати за землю, яка на даний час зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, передбачивши її надходження у розмірі 5% від загальної  суми – до обласного бюджету та 15% — до районних бюджетів;
  • під час внесення змін до Державного бюджету України на 2013 рік збільшити обсяг додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, з метою забезпечення своєчасних та у повному обсязі розрахунків із виплати заробітної плати та за спожиті енергоносії і комунальні послуги в бюджетній сфері;
  • внести зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджет на 2013 рік у частині передбаченої місцевим бюджетам  субвенції на здійснення заходів щодо соціально — економічного розвитку окремих територій;
  • під час внесення змін до Державного бюджету України на 2013 рік передбачити кошти для погашення кредиторської заборгованості за медичний автотранспорт та медичне обладнання, що були придбані у 2012 році за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;
  • внести зміни до формули розподілу субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Підтримати необхідність зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, розширення і змістовного наповнення розділу Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік, який, відповідно до статті 33 Бюджетного кодексу України, має відображати взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами.

Вважати, що проект Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік вимагає доопрацювання з врахуванням пропозицій Асоціації (пропозиції додаються).

 Пропозиції
Української асоціації районних та обласних рад до проекту
Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік
(реєстр. № 2769 від 10.04.2013 р.)

З метою врахування місцевих і регіональних інтересів при підготовці Декларації цілей та завдань Державного бюджету України на 2014 рік,  необхідно розглянути та врахувати наступні пропозиції:

Розділ “Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами” доповнити пунктами наступного змісту:

1) Забезпечення в повному обсязі коштами з державного бюджету органів місцевого самоврядування для здійснення видатків на виконання делегованих повноважень.

2) Удосконалення казначейського обслуговування органів місцевого самоврядування та порядку реєстрації фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України.

3) Послідовного підвищення рівня оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування шляхом встановлення посадового окладу спеціаліста найнижчої категорії на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати із збереженням співвідношення в посадових окладах спеціалістів більш високої категорії та керівників.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2