Виконавчий апарат обласної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими.

Виконавчий апарат обласної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення  діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє  здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами  виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надає методичну та іншу практичну допомогу міським та районним радам.

Організація роботи виконавчого апарату здійснюється відповідно до Регламенту роботи обласної ради VIIІ скликання.

Заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради здійснюється відповідно до  Порядку проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради.

 З метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової та виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників, розроблено Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників виконавчого апарату Житомирської обласної ради.

     

       ШТАТНИЙ РОЗПИС ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ на 2023 р. від 19.12.2022р.

       ШТАТНИЙ РОЗПИС ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ на 2022 р. від 01.01.2022р.

       ШТАТНИЙ РОЗПИС ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ на 2021 р. від 01.01.2021р.

       ШТАТНИЙ РОЗПИС ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ на 2020 р. від 16.06.2020р.

 

СКЛАД ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ:

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2