№1538 Про внесення змін у рішення обласної ради від 18.12.2018 № 1293 «Про Програму економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік»

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Двадцять п’ята сесія                                                                VII скликання

від 01.08.2019  № 1538

Про внесення змін у рішення обласної ради
від 18.12.2018 № 1293 «Про Програму
економічного і соціального розвитку
Житомирської області на 2019 рік»

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання обласної державної адміністрації від 21.06.2019 № 3781/2-19/51, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку від 30.07.2019, з питань бюджету і комунальної власності від 30.07.2019, обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни у рішення обласної ради від 18.12.2018 № 1293 «Про Програму економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік», а саме:

          1.1. Додаток 7 «Порядок часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів» викласти у новій редакції (додається).

1.2. Розділ «Освіта» частини «Соціальні стандарти та рівень життя населення» додатка 1 «Заходи щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік» доповнити підрозділом «Оновлення інфраструктури, обладнання та матеріально-технічної бази ВНЗ області ІІІ-IVрівнів акредитації та комунальних закладів області»:

з/п

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Потреба в коштах на реалізацію заходу

Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2019 (тис. грн)

 

Всього

у тому числі

 

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

 

1

Проведення будівництва (реконструкції), ремонту об’єктів інфраструктури, оновлення навчально-методичного і спортивного обладнання, покращення та розширення матеріально-технічної бази закладів області 

Управління

освіти і науки  облдержадмі-ністрації, інші структурні підрозділи облдержадміні-страції, ВНЗ області ІІІ-IV рівня акредитації

(за згодою), райдержадміні-страції, виконкоми рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, інші заклади області

 (за згодою)

2019

У межах коштів, передбачених обласним бюджетом

Поліпшення умов для навчання та занять спортом, покращення матеріально-технічної бази

 

Усього

х

-

-

-

-

-

-

х

1.3. Додаток 5 «Заходи у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності та зовнішніх зносин» доповнити пунктом 14:

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Вартість, тис. грн

14

Організація та проведення Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь у м. Житомирі (здійснення витрат, пов’язаних з харчуванням, проживанням, транспортуванням, виготовленням сувенірної, презентаційної, роздаткової продукції, орендою приміщень, площ та обладнання, оплата інших витрат)

Житомирська облдержадміністрація, структурні підрозділи облдержадміністрації, обласна рада (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), «Агенція регіонального розвитку Житомирської області», Житомирський обласний український музично-драматичний театр імені Івана Кочерги (за згодою),інші заінтересовані організації (за згодою)

Обласний бюджет

У межах загального фінансування

  1.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку.

Голова обласної ради                                                                       В.В. Ширма

Додаток до рішення

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2