№ 113 Про внесення змін і доповнень до Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки

 


trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

Третя сесія                                                                              VІІ cкликання

від 26.01.2016 № 113

Про внесення змін і доповнень до
Програми стимулювання населення,
ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо
ефективного використання енергетичних
ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання Житомирської обласної державної адміністрації від 11.12.2015 № 5728/51/2-15, рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу від 20.01.16,  з питань бюджету і комунальної власності від 22.01.16, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 10.09.15 №1576, зі змінами, а саме:

1.1. Абзац 6 розділу ІІІ «Мета програми» викласти у такій редакції: «Ця програма поширюється на фізичних осіб, ОСББ та ЖБК».

1.2. Абзац 1 підрозділу ІІ розділу ІV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми» викласти у такій редакції: «Запровадження механізму стимулювання до впровадження енергозберігаючих заходів населення, ОСББ та ЖБК шляхом відшкодування позичальникам за одним кредитним договором частини кредиту з обласного бюджету: для фізичних осіб – 10 % від суми кредиту, але не більше 1000 грн., для фізичних осіб-учасників антитерористичної операції на сході України – 10 % від суми кредиту, але не більше 2000 грн., для ОСББ, ЖБК – 15% від суми кредиту, але не більше 10 тис. грн.;».

1.3. Пункт 1 додатка 2 «Порядок відшкодування частини кредитів, залучених фізичними особами, ОСББ, ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів» до Програми викласти у такій редакції:

«1. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на відшкодування частини кредиту, залученого в кредитно-фінансових установах, що надається фізичним особам, ОСББ та ЖБК (далі – позичальники) на впровадження енергозберігаючих заходів.».

1.4. У додатку 3 «Напрями діяльності та заходи Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки» до Програми пункт 1 «Перелік заходів Програми» викласти в такій редакції: «Відшкодування частини кредиту, отриманого фізичними особами, ОСББ та ЖБК (далі – позичальники) на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків».

1.5. У додатку 4 «Примірний договір про співробітництво» до Програми:

1.5.1. Підпункт 1.1. пункту 1 викласти в такій редакції:

«1.1. Предметом цього договору є встановлення основних умов та принципів співпраці головного розпорядника і кредитно-фінансової установи (далі – Сторони) у процесі відшкодування головним розпорядником частини кредиту, отриманого фізичними особами, ОСББ, ЖБК (далі – позичальники) у кредитно-фінансовій установі на впровадження енергозберігаючих заходів відповідно до Програми «Стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки» (далі – Програма) у розмірах та у порядку, визначеному цим договором.».

1.5.2. Підпункт 1.5 пункту 1 викласти у такій редакції: «Головний розпорядник відшкодовує частину кредиту, отриманого позичальниками у кредитно-фінансовій установі на впровадження заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження», зі змінами та доповненнями (далі – кредит на впровадження енергозберігаючих заходів), у таких розмірах: фізичним особам у розмірі 10% від суми кредиту, але не більше 1000 грн. за одним кредитним договором; фізичним особам-учасникам антитерористичної операції на сході України – 10 % від суми кредиту, але не більше 2000 грн. за одним кредитним договором; ОСББ, ЖБК у розмірі 15% від суми кредиту, але не більше 10 тис. грн. за одним кредитним договором.».

1.6. У додатку 3 до договору про співробітництво (додаток 4 до Програми) здійснити такі зміни:

1.6.1. Назву додатка викласти у такій редакції: «Перелік документів для фізичних осіб, які необхідні для відшкодування частини кредиту (зберігається у кредитно-фінансовій установі).».

1.6.2. Пункт 3 доповнити словами: «(у разі отримання кредиту фізичною особою-учасником антитерористичної операції на сході України)».

2. Виконавцям Програми забезпечити врахування змін і доповнень, внесених у Програму, у ході її виконання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу.

 

 

Голова обласної ради                                                           А.В. Лабунська

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2