Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2018 по 29.11.2018 року

                  Інформація про виконання обласного бюджету

        За період з 01.01.2018 по 29.11.2018 до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 914 895,6тис.грн, що становить 101,9відсотка до затвердженого на січень - листопад планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 31 270,4 тис.грн, що становить 97,0 відсотків від визначеного на січень-листопад планового показника.

До обласного бюджету надійшло 576 965,7 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-листопад планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

 • освітню субвенцію в обсязі 182 855,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого на січень-листопад плану;
 • медичну субвенцію в обсязі 793 053,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-листопад;
 • субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 4 043,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-листопад;
 • субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомогинепрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку–1 743 849,0 тис.грн, що складає 86,7 відсотка від планового показника на січень-листопад;
 • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню – 2 533 644,0 тис.грн, що становить 96,1 відсотка від затвердженого на січень-листопад плану;
 • субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 51 838,5 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від плану на січень-листопад;
 • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 29 303,5 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-листопад;
 • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 31 429,0 тис.грн, що становить 92,7 відсотка від затвердженого плану на січень-листопад;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 12 851,7 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-листопад;
 • субвенцію на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії –551,4 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень-листопад;
 • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 1 562,0 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень-листопад;
 • субвенцію на придбання ангіографічного обладнання – 11 538,0 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від планового показника на січень-листопад;
 • субвенцію на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 2 930,0 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від плану на січень-листопад;
 • субвенцію на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа – 18 255,5 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від запланованих надходжень на січень-листопад;
 • субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 31 784,2 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від плану на січень-листопад;
 • субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 23 449,5 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень-листопад;
 • субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 100,0 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від запланованих видатків на січень-листопад;
 • субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов – 577,0 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень-листопад;
 • субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості – 38 913,5 тис. грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень –листопад;
 • субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 561 136,9 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від планового показника на січень-листопад;
 • на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування – 6 267,0 тис.грн.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 923 217,7 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  632 927,7 тис.грн,медичних закладів – 850 019,4 тис.грн, установ соціального забезпечення населення – 221 374,3 тис.грн, закладів та заходів у сфері  культури – 77 391,1 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 52 271,0 тис.грн.

За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ – 1 331 977,2 тис.грн, або 69,3 відсотка від загального обсягу видатків обласного бюджету.На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 133 857,5 тис.грн (7,0 відсотків),на придбання медикаментів та продуктів харчування 77 050,3 тис.грн (4,0 відсотки)та  72 250,3 тис.грн (3,8 відсотка ) відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2