Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2018 по 29.11.2018 року

                  Інформація про виконання обласного бюджету

        За період з 01.01.2018 по 29.11.2018 до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 914 895,6тис.грн, що становить 101,9відсотка до затвердженого на січень - листопад планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 31 270,4 тис.грн, що становить 97,0 відсотків від визначеного на січень-листопад планового показника.

До обласного бюджету надійшло 576 965,7 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-листопад планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 923 217,7 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  632 927,7 тис.грн,медичних закладів – 850 019,4 тис.грн, установ соціального забезпечення населення – 221 374,3 тис.грн, закладів та заходів у сфері  культури – 77 391,1 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 52 271,0 тис.грн.

За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ – 1 331 977,2 тис.грн, або 69,3 відсотка від загального обсягу видатків обласного бюджету.На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 133 857,5 тис.грн (7,0 відсотків),на придбання медикаментів та продуктів харчування 77 050,3 тис.грн (4,0 відсотки)та  72 250,3 тис.грн (3,8 відсотка ) відповідно.