Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 10.01.2019

За період з 01.01.2019 по 10.01.2019 до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 14 408,6 тис.грн, що становить 21,7 відсотка до затвердженого на січень  планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 1 207,4 тис.грн, що становить 33,3 відсотка від визначеного на січень планового показника.

До обласного бюджету надійшло 48 053,4 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 49 021,6 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  13 430,1 тис.грн, медичних закладів – 35 591,4 тис.грн.

За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ – 45 140,1 тис.грн, або 92,1 відсотка від загального обсягу видатків обласного бюджету. На придбання медикаментів та продуктів харчування 862,2 тис.грн (1,8 відсотка) та  1 024,7 тис.грн (2,1 відсотка ) відповідно.