Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 25.01.2019

         Інформація про виконання обласного бюджету       

За період з 01.01.2019 по 25.01.2019 до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 42 911,9тис.грн, що становить 58,5відсотка до затвердженого на січень  планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 2 414,8 тис.грн, що становить 66,6 відсотка від визначеного на січень планового показника.

До обласного бюджету надійшло 48 053,4 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

  • освітню субвенцію в обсязі 16 646,6 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого на січень плану;
  • медичну субвенцію в обсязі 75 800,5 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень;
  • субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 366,5 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень;
  • субвенцію на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’яталікарськихзасобівдляінгаляційноїанестезії–50,1 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень місяць.
  • субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомогинепрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку–143 344,3 тис.грн, що складає 86,0 відсотків від планового показника на січень;
  • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню – 260 134,3 тис.грн, що становить 93,8 відсотка від затвердженого на січень плану;
  • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 2 655,2 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень;
  • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 3 180,1 тис.грн, що становить 92,0 відсотка від затвердженого плану на січень;
  • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 098,6 тис.грн, що складає 100,0 відсотківвід затвердженого плану на січень;
  • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 68,8 тис.грн, що складає100,0 відсотків від планового показника на січень.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 136 514,4 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  42 800,2 тис.грн, медичних закладів – 82 498,9 тис.грн, соціального  забезпечення  населення – 4 904,8 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 2 557,7 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 1 918,4 тис.грн.

За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ – 108 477,1 тис.грн, або 79,5 відсотка від загального обсягу видатків обласного бюджету. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 8 510,4 тис.грн (6,2 відсотка), на придбання медикаментів та продуктів харчування
4 284,7 тис.грн (3,1 відсотка) та  2 482,4 тис.грн (1,8 відсотка ) відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2