Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 25.01.2019

         Інформація про виконання обласного бюджету       

За період з 01.01.2019 по 25.01.2019 до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 42 911,9тис.грн, що становить 58,5відсотка до затвердженого на січень  планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 2 414,8 тис.грн, що становить 66,6 відсотка від визначеного на січень планового показника.

До обласного бюджету надійшло 48 053,4 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 136 514,4 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  42 800,2 тис.грн, медичних закладів – 82 498,9 тис.грн, соціального  забезпечення  населення – 4 904,8 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 2 557,7 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 1 918,4 тис.грн.

За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ – 108 477,1 тис.грн, або 79,5 відсотка від загального обсягу видатків обласного бюджету. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 8 510,4 тис.грн (6,2 відсотка), на придбання медикаментів та продуктів харчування
4 284,7 тис.грн (3,1 відсотка) та  2 482,4 тис.грн (1,8 відсотка ) відповідно.