Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 28.03.2019

     За період з 01.01.2019 по 28.03.2019 до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 231 067,0тис.грн, що становить 83,9 відсотка до затвердженого на січень-березень  планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 9 659,0 тис.грн, що становить 88,9 відсотка від визначеного на січень-березень планового показника.

До обласного бюджету надійшло 144 160,2 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-березень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

 • освітню субвенцію в обсязі 49 939,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого на січень-березень плану;
 • медичну субвенцію в обсязі 227 402,3 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-березень;
 • субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 1 099,3 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-березень;
 • субвенцію на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’яталікарськихзасобівдляінгаляційноїанестезії–150,9 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень-березень місяць.
 • субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомогинепрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку–473 501,5 тис.грн, що складає 92,9 відсотка від планового показника на січень-березень;
 • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню – 681 295,5 тис.грн, що становить 89,9 відсотка від затвердженого на січень-березень плану;
 • субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 6 671,2 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від плану на січень-лютий;
 • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 7 965,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-березень;
 • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 9 151,5 тис.грн, що становить 87,3 відсотка від затвердженого плану на січень-березень;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 3 812,6 тис.грн, що складає 100,0 відсотківвід затвердженого плану на січень-березень;
 • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 68,8 тис.грн, що складає100,0 відсотків від планового показника на січень-березень;
 • субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 600,0 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від запланованих видатків на січень-березень;
 • субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах- 169 910,5 тис.грн, або 100,0 відсотків від плану на січень-березень.

  З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 557 956,3 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  177 114,7 тис.грн, медичних закладів – 259 014,8 тис.грн, соціального  забезпечення  населення – 67 417,5 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 21 945,2 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 15 948,7 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 312 687,6 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 139 343,7 тис.грн, по КЕК 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 24 275,0 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 27 024,8 тис.грн. По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 482,7 тис.грн та  9 451,1 тис.грн відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2