Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 04.04.2019

         Інформація про виконання обласного бюджету       

За період з 01.01.2019 по 04.04.2019 до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 248 764,4тис.грн, що становить 67,6 відсотка до затвердженого на січень-квітень  планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 10 866,3 тис.грн, що становить 75,0 відсотків від визначеного на січень-квітень планового показника.

До обласного бюджету надійшло 192 213,6 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-квітень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

 • освітню субвенцію в обсязі 58 263,1 тис.грн, що становить 87,5 відсотка від затвердженого на січень-квітень плану;
 • медичну субвенцію в обсязі 265 303,1 тис.грн, що становить 87,5 відсотка від затвердженого плану на січень-квітень;
 • субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 1 465,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-квітень;
 • субвенцію на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’яталікарськихзасобівдляінгаляційноїанестезії–201,3 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень-квітень місяць.
 • субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомогинепрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку–477 798,4 тис.грн, що складає 69,6 відсотка від планового показника на січень-квітень;
 • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню – 681 295,5 тис.грн, що становить 73,7 відсотка від затвердженого на січень-квітень плану;
 • субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 11 451,4 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від плану на січень-лютий;
 • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 7 965,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-квітень;
 • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 9 151,5 тис.грн, що становить 65,2 відсотка від затвердженого плану на січень-квітень;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 5 652,3 тис.грн, що складає 100,0 відсотківвід затвердженого плану на січень-квітень;
 • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 68,8 тис.грн, що складає100,0 відсотків від планового показника на січень-квітень;
 • субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 600,0 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від запланованих видатків на січень-квітень;
 • субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах- 220 790,3 тис.грн, або 75,8 відсотка від плану на січень-квітень.

  З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 621 843,6 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 192 482,1 тис.грн, медичних закладів – 299 025,5 тис.грн, соціального  забезпечення  населення – 73 429,2 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 22 037,2тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 16 852,6 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 353 537,9 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 152 079,6 тис.грн, по КЕК 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 25 778,3 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 27 923,3 тис.грн. По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 492,5 тис.грн  та  9 715,9 тис.грн відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2