Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 11.04.2019

         Інформація про виконання обласного бюджету       

За період з 01.01.2019 по 11.04.2019 до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 268 631,1тис.грн, що становить 73,0 відсотки до затвердженого на січень-квітень  планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 12 073,7 тис.грн, що становить 83,3 відсотка від визначеного на січень-квітень планового показника.

До обласного бюджету надійшло 192 213,6 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-квітень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

  З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 644 482,7 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 203 235,8 тис.грн, медичних закладів – 299 025,5 тис.грн, соціального  забезпечення  населення – 79 915,8 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 25 052,7 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 18 383,2 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 359 604,3 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 160 044,7 тис.грн, по КЕК 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 27 668,7 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 30 295,9 тис.грн. По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 588,7 тис.грн  та  11 338,3 тис.грн відповідно.