Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 18.04.2019

         Інформація про виконання обласного бюджету       

За період з 01.01.2019 по 18.04.2019 до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 285 835,8тис.грн, що становить 77,7 відсотка до затвердженого на січень-квітень  планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 12 073,7 тис.грн, що становить 83,3 відсотка від визначеного на січень-квітень планового показника.

До обласного бюджету надійшло 192 213,6 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-квітень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

 • освітню субвенцію в обсязі 66 586,4 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого на січень-квітень плану;
 • медичну субвенцію в обсязі 303 203,9 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-квітень;
 • субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 1 465,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-квітень;
 • субвенцію на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’яталікарськихзасобівдляінгаляційноїанестезії–201,3 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень-квітень місяць.
 • субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомогинепрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку–617 930,4 тис.грн, що складає 90,0 відсотків від планового показника на січень-квітень;
 • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню – 744 516,3 тис.грн, що становить 94,2 відсотка від затвердженого на січень-квітень плану;
 • субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 11 451,4 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від плану на січень-квітень;
 • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 7 965,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-квітень;
 • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 12 283,6 тис.грн, що становить 87,5 відсотка від затвердженого плану на січень-квітень;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 5 652,3 тис.грн, що складає 100,0 відсотківвід затвердженого плану на січень-квітень;
 • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 68,8 тис.грн, що складає100,0 відсотків від планового показника на січень-квітень;
 • субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 600,0 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від запланованих видатків на січень-квітень;
 • субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах- 230 509,3 тис.грн, або 100,0 відсотків від плану на січень-квітень.

  З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 701 615,4 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  219 764,7 тис.грн, медичних закладів – 337 614,7 тис.грн, соціального  забезпечення  населення – 80 553,0 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 25 224,3 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 19 290,7 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 400 694,6 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 173 556,4 тис.грн, по КЕК 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 29 204,3 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 30 370,3 тис.грн. По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 588,7 тис.грн  та  11 338,3 тис.грн відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2