Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 25.04.2019 рок

За період з 01.01.2019 по 25.04.2019 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 311666,3 тис.грн, що становить 84,7відсотка до затвердженого на січень - квітень планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 13281,0 тис.грн, що становить 91,7 відсотка від визначеного на січень – квітень планового показника.

 

До обласного бюджету надійшло 192 213,6 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - квітень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

 • освітню субвенцію в обсязі 66 586,4 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - квітень;
 • медичну субвенцію в обсязі 303 203,9 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - квітень;
 • субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 1 465,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - квітень;
 • субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомогинепрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку–635 682,0 тис.грн, що складає 92,6 відсотка від планового показника на січень - квітень;
 • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню – 790 281,9 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - квітень;
 • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 7 965,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - квітень;
 • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 12 283,6 тис.грн, що становить 87,5 відсотка від затвердженого плану на січень - квітень;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 5 652,3 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - квітень;
 • субвенцію на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії –201,3 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень - квітень;
 • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 68,8 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень - квітень;
 • субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 600,0 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – квітень;
 • субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 11 451,4 тис. грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – квітень;
 • субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 230 509,3 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від планового показника на січень - квітень.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 743153,0тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  236262,9 тис.грн,медичних закладів – 342450,0 тис.грн, установ соціального забезпечення населення – 91730,7тис.грн, закладів та заходів у сфері  культури – 29278,7тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 22 045,0 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 414 947,0 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 186366,8 тис.грн, по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 32048,1 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 34440,3 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано  701,5 тис.грн  та 13801,7 тис.грн   відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2