Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 10.05.2019

За період з 01.01.2019 по 10.05.2019 до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло  346 885,0тис.грн, що становить 73,1відсотка до затвердженого на січень - травень планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 15 695,8 тис.грн, що становить 86,7 відсотка від визначеного на січень – травень планового показника.

 

До обласного бюджету надійшло 240 267,0 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - травень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

 • освітню субвенцію в обсязі 82 970,6 тис.грн, що становить 83,5 відсотка від затвердженого плану на січень - травень;
 • медичну субвенцію в обсязі 341 104,3 тис.грн, що становить 90,0 відсотків від затвердженого плану на січень - травень;
 • субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 1 832,1 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - травень;
 • субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомогинепрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку–783 620,8 тис.грн, що складає 90,8 відсотка від планового показника на січень - травень;
 • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню – 809 278,0 тис.грн, що становить 95,5 відсотка від затвердженого плану на січень - травень;
 • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти -13 484,7 тис.грн, або 100,0 відсотків до плану на січень-травень;
 • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 7 965,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - травень;
 • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 15262,4 тис.грн, що становить 86,5 відсотка від затвердженого плану на січень - травень;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 7 515,5 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - травень;
 • субвенцію на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії –251,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень - травень;
 • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 68,8 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень - травень;
 • субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 600,0 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – травень;
 • субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 16 231,6 тис. грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – травень;
 • субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 284 006,0 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від планового показника на січень - травень.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 825 689,4тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  265 247,9 тис.грн,медичних закладів – 384 010,0 тис.грн, установ соціального забезпечення населення – 98 665,1тис.грн, закладів та заходів у сфері  культури – 30 719,9тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 23 579,4 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 463 422,0 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 207 731,7 тис.грн, по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 34 566,5 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 35 047,4 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано  749,6 тис.грн  та 14 670,2 тис.грн   відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2