Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 10.05.2019

За період з 01.01.2019 по 10.05.2019 до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло  346 885,0тис.грн, що становить 73,1відсотка до затвердженого на січень - травень планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 15 695,8 тис.грн, що становить 86,7 відсотка від визначеного на січень – травень планового показника.

 

До обласного бюджету надійшло 240 267,0 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - травень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 825 689,4тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  265 247,9 тис.грн,медичних закладів – 384 010,0 тис.грн, установ соціального забезпечення населення – 98 665,1тис.грн, закладів та заходів у сфері  культури – 30 719,9тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 23 579,4 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 463 422,0 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 207 731,7 тис.грн, по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 34 566,5 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 35 047,4 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано  749,6 тис.грн  та 14 670,2 тис.грн   відповідно.