Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 23.05.2019 року

         Інформація про виконання обласного бюджету 

За період з 01.01.2019 по 23.05.2019 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 397 323,5тис.грн, що становить 83,8відсотка до затвердженого на січень - травень планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 16 903,2 тис.грн, що становить 93,3 відсотка від визначеного на січень – травень планового показника.

До обласного бюджету надійшло 240 267,0 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - травень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

 • освітню субвенцію в обсязі 99 354,9 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - травень;
 • медичну субвенцію в обсязі 379 004,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - травень;
 • субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 1 832,1 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - травень;
 • субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомогидітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку–799 808,6 тис.грн, що складає 92,7 відсотка від планового показника на січень - травень;
 • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню – 851 273,9 тис.грн, що становить 98,7 відсотка від затвердженого плану на січень - травень;
 • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 7 965,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - травень;
 • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 15 294,3 тис.грн, що становить 86,7 відсотка від затвердженого плану на січень - травень;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 7 515,5 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - травень;
 • субвенцію на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії –251,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень - травень;
 • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 135,5 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень - травень;
 • субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 600,0 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – травень;
 • субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 16 231,6 тис. грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – травень;
 • субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти -13 484,7 тис.грн, що складає 100,0 відсотків до плану на січень-травень;
 • субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 284 006,0 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від планового показника на січень - травень.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 916 257,7тис.грн,з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  298 557,4 тис.грн, медичних закладів – 426 919,5 тис.грн, установ соціального забезпечення населення – 107 398,3тис.грн, закладів та заходів у сфері  культури – 33 427,2тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 25 802,0 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 513 567,4 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 234 647,6 тис.грн, по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 37 293,0 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 37 728,4 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 1 103,9 тис.грн  та 17 222,5 тис.грн   відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2