Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 06.06.2019 року

         Інформація про виконання обласного бюджету 

За період з 01.01.2019 по 06.06.2019 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 434 190,1тис.грн, що становить 73,9 відсотка до затвердженого на січень - червень планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 18 110,5 тис.грн, що становить 83,3 відсотка від визначеного на січень – червень планового показника.

До обласного бюджету надійшло 288 320,4 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - червень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

 • освітню субвенцію в обсязі 116 263,9 тис.грн, що становить 87,3 відсотка від затвердженого плану на січень - червень;
 • медичну субвенцію в обсязі 416 905,3 тис.грн, що становить 91,7 відсотка від затвердженого плану на січень - червень;
 • субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 2 198,5 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - червень;
 • субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомогидітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 962 815,6 тис.грн, що складає 92,7 відсотка від планового показника на січень - червень;
 • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню – 851 273,9 тис.грн, що становить 98,7 відсотка від затвердженого плану на січень - червень;
 • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 7 965,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - червень;
 • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 15 294,3 тис.грн, що становить 71,9 відсотка від затвердженого плану на січень - червень;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 8 919,2 тис. грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - червень;
 • субвенцію на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії –302,1 тис. грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень - червень;
 • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 1 258,9 тис. грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень - червень;
 • субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 600,0 тис. грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – червень;
 • субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 22 822,4 тис. грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – червень;
 • субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 22 474,5 тис. грн, що складає 100,0 відсотків до плану на січень-червень;
 • субвенцію на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 404,7 тис. грн, що складає100,0 відсотків до плану на січень-червень;
 • субвенцію на придбання агіографічного обладнання – 11 538,5 тис. грн, що складає100,0 відсотків до плану на січень-червень;
 • субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 351 233,9 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від планового показника на січень - червень.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 019 181,2тис.грн,з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  336 563,2 тис.грн, медичних закладів – 465 788,4 тис.грн, установ соціального забезпечення населення – 122 464,3тис.грн, закладів та заходів у сфері  культури – 36 860,7тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 29 253,8 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 561 549,0 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 272 176,1 тис.грн, по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 41 311,6 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 39 037,5 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 1 142,4 тис.грн  та 19 000,2 тис.грн   відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2